nieuws

‘CE-markering zegt niets over de kwaliteit’

bouwbreed Premium

Volgens de drie bedrijven die door de VROM-inspectie gewezen zijn op het ontbreken van CE-markeringen op enkele van hun producten, is de regelgeving rond CE ‘volstrekt onduidelijk’. Een duidelijke norm voor drainage- en buffermatten die als dakbedekking worden gebruikt, ontbreekt volgens hen.

Joosten Kunststoffen heeft inmiddels voor CE-markering gezorgd. “Ik wist helemaal niet dat dit noodzakelijk was”, bekent directeur E. Salemink. “Het is mij volstrekt onduidelijk wat precies onder de term ‘bouwproduct’ valt, en ik heb nog niemand gevonden die mij kan uitleggen hoe het zit.”
Hij krijgt steun van Olivier Copijn, directeur van ZinCo Benelux. “Zelfs VROM weet niet precies hoe en wat, bleek tijdens gesprekken die wij hebben gehad met de VROM-inspectie. Voor dakbegroeiing bestaat in ieder geval nog geen duidelijke norm. Een paar jaar geleden hebben we met de branchevereniging een poging gedaan een Europese norm te ontwikkelen. Dat is toen niet gelukt.”
Copijn heeft inmiddels een brief ontvangen van directeur Stephan Droog van Nophadrain, waarin hij dreigt met een kort geding als ZinCo de CE-markering niet op orde krijgt. “Ik heb geantwoord dat ik liever een poging doe samen een norm te ontwikkelen. De reactie daarop was dat het kort geding toch wordt doorgezet. Ik zie een rechtszaak met vertrouwen tegemoet, maar een dergelijke eenmansactie is slecht voor de hele branche.”
Optigroen is woedend over de actie van Nophadrain. “Het is een kleine speler op de markt die gevraagd heeft om handhaving van een aantal grote bedrijven, waaronder wij als marktleider”, briest directeur Henk Vlijm. “Het is niet dat wij geen CE-markering willen; het probleem is dat er geen richtlijn met testmethodes bestaat voor dakbegroeiing. De huidige testvoorwaarden vereisen dat de drainageplaten verticaal toe te passen zijn. Dat slaat nergens op, drainageplaten k ú n je niet verticaal gebruiken.”

Bouwstop

Inmiddels heeft Vlijm alsnog CE-markering aangevraagd voor de twee typen platen die daar nog niet over beschikten. “Dat is puur om onze klanten niet in de problemen te brengen. We willen niet dat onze klanten een bouwstop riskeren. CE-markering zegt echter niets over de kwaliteit en wij gaan de onduidelijkheid over CE dan ook aanpakken.” Ook Vlijm spreekt van een ‘eenmansactie’ van Nophadrain. “Droog is boos omdat hij het werk aan de parkeergarage in Sittard-Geleen niet heeft gekregen, en wij wel. Op deze manier probeert hij alsnog de klus binnen te halen.” Droog ontkent dit ten stelligste. “Natuurlijk hadden wij dit werk graag willen hebben. Maar ik wil alleen verliezen van bedrijven die zich aan de regels houden. Als het bedrijf dat de opdracht had gekregen, ook CE-gemarkeerde producten zou leveren, had ik geen enkel probleem gehad met het feit dat wij hebben verloren.”

Reageer op dit artikel