nieuws

Brielle saneert verspreid liggende glastuinbouw

bouwbreed Premium

De gemeente Brielle krijgt van de provincie drie miljoen euro om verspreid gelegen kassen op te ruimen. Volgens het streekplan wordt glastuinbouw in de toekomst zoveel mogelijk geconcentreerd op één locatie.

Op het grondgebied van Brielle gaat het om 28 hectare kassen. In de gemeente Westvoorne staat een soortgelijke operatie op stapel. Het saneren van verspreid liggend glas moet het oude aanzien van het open polderlandschap herstellen en ‘verrommeling’ tegengaan.
Een deel van de bedrijven wordt verplaatst naar speciale gebieden. Voor Brielse glastuinbouw heeft de gemeente land aangekocht in het Land van Piek bij Vierpolders. Voor de rest van het buitengebied geldt een voorbereidingsbesluit. Bouwvergunningen voor nieuwe kassen worden niet meer verleend, bestemmingsplannen worden gewijzigd.
Volgens projectleider F.J.M. de Reus van de gemeente hebben acht tuinders ingestemd met een regeling. Sommigen worden afgekocht en staken hun activiteiten, anderen krijgen ruimte voor nieuwe kassen. Met 36 anderen lopen nog onderhandelingen. Het opruimen van glas gebeurt op basis van vrijwilligheid. Hoewel de onderhandelingen niet eenvoudig zijn, hoopt Brielle af te komen van verspreide kassen, uitgezonderd enkele moderne glastuinbouwbedrijven ten westen van het stadje.
Op de plaats van de afgebroken kassen komt landbouw of worden huizen gebouwd. “Woningbouw gebeurt slechts op beperkte schaal: pakweg veertig tot zestig huizen”, aldus De Reus. “Per vijfduizend vierkante meter afgebroken kassen mag één huis worden gebouwd.” De provincie heeft voor de totale saneringsoperatie van glastuinbouw in Zuid-Holland 10 miljoen euro vrijgemaakt. Behalve in Voorne-Putten wil de provincie dat ook verspreid glas in de Rijn- en Veenstreek, de Hoeksche Waard en Midden-Delfland worden opgeruimd.

Reageer op dit artikel