nieuws

BAM Utiliteit jaagt met lef op nieuwe markten

bouwbreed

BAM Utiliteitsbouw probeert met nieuwe concepten zijn grip op de markt te vergroten. Initiatieven als Vitaal ZorgVast, Schoolcompagnie en Office-Up staan in slagorde om ideeën haalbaar te maken.

“Een jaar geleden kwamen we tot inzichten voor een nieuwe aanpak”, kijkt directeur Henk Bol terug. “Als je klanten oplossingen wilt brengen, moet je veel meer van hen weten dan wij als bouwer gewoon waren. Voor vier segmenten hebben we conceptteams opgezet, op zoek naar conceptuele oplossingen”.
De utiliteitsbouw in Nederland heeft roerige jaren achter de rug. Niet voor de eerste keer. Begin jaren tachtig. Kommer en kwel. De start van de jaren negentig. Niet veel beter.
“Als je langer in dit vak zit, ken je de pieken en de dalen. In zowel 2000 als 2003 startten we met een fusieproces. Bij de komst van Nelissen & Egteren leefden we in een hoogconjunctuur. Je dacht de twee bedrijven bij elkaar te kunnen optellen. Bij de fusie met HBG in 2003 was de discussie heel wat principiëler. Waar wilden we naar toe en waarom?”
Volgens Bol is de markt sinds de hoogtijdagen rond de eeuwwisseling 20 procent gekrompen. BAM Utiliteitsbouw raakte 10 procent slanker dan de optelsom van de drie bedrijven waaruit de onderneming voortkwam. Oftewel: onder moeilijke omstandigheden werd het marktaandeel vergroot. Vorig jaar noteerde het bedrijf een omzet van een kleine 700 miljoen euro.
Eigenlijk wilde Henk Bol (52) na zijn opleiding hbs de scheikunde in. Werd uitgeloot. Dan maar via de hogere technische school in Utrecht naar BAM. Om 29 jaar bij dezelfde werkgever enthousiast van stoel naar stoel te springen, tot de huidige functie van directeur utiliteitsbouw.
Hoewel Bol zegt van scheikunde niets meer te weten, werd het bij BAM chemie zijn nieuwe passie. “Binnen de bouw vind ik de organische kant heel leuk. Hoe worden structuren gestalte gegeven, zodat je goed kunt samenwerken. Aantrekkelijk zijn ook de mensen zelf. Niet alleen degenen waarvoor je verantwoording draagt. Ook wat tegenwoordig de stakeholders heten, de mensen in de omgeving. Alles natuurlijk in de wetenschap dat er centen moeten worden verdiend”.

Bereikbaar

Bol geniet van de manier waarop zijn bedrijf de kwaliteit heeft ideeën bereikbaar te maken. Stelt zich voortdurend de vraag: wat hebben we de samenleving te bieden?
“Iedereen kent BAM als een bouwbedrijf. Daar loop ik niet van weg, ben daar zelfs trots op. Maar we hebben ook de kwaliteit om dingen haalbaar te maken. En dat in een tijd waarin niet alles meer past bij de projecten”.
Directeur Bol beschouwt het trefwoord haalbaar als een opgave. In het begrip ligt voor hem dat je lef moet tonen, de energie hoort op te brengen om een flinke dosis creativiteit te etaleren. Dit met als doel onorthodoxe oplossingen te bieden.
BAM Utiliteitsbouw, met een marktaandeel van 5 procent royaal de grootste utiliteitsbouwer van Nederland, zegt de stap gemaakt te hebben tot technisch ontwikkelaar. Door nieuwe werkwijzen toe te passen, is veel te winnen tussen het voorlopig ontwerp en de definitieve tekening. Zodat in de realisatiefase minder faalkosten optreden. Met het honderd man sterke eigen ingenieursbureau BAM Advies & Engineering wordt probaat kennis uit de realisatiefase overgeheveld naar de planvorming in het voortraject.
“Wij zijn in staat de integrale kostprijs omlaag te brengen. Kunnen kijken hoe meer rendement uit een gebouw te halen. Hoe? Door bijvoorbeeld efficiënter materiaalgebruik. Door het verschil tussen bruto en netto vloeroppervlak te beïnvloeden. Door het beter inzetten van co-makers”.
Als technisch ontwikkelaar zegt Bol kans te zien om de kennis van realiseren in te brengen in het ontwerptraject. “We zijn niet bang om hiertoe risico’s tot ons te nemen. Tenslotte kunnen de risico’s het beste worden gedragen door de partij, die het vermogen heeft om het proces wezenlijk te beïnvloeden. Geïnspireerd door de trend van duurzaam bouwen hebben we bovendien deskundigheid opgebouwd rond life-cycle-kosten van een gebouw. Het zal niemand verbazen, dat we samen met BAM Techniek ook een duidelijke visie hebben op energieverbruik en CO2-emissie van een gebouw.”

Eendrachtig

Neem het Haagse kantoorgebouw Prinsenhof, enkele jaren lang het grootste bouwcomplex van Nederland. Eendrachtig in opdracht van pensioenfonds BPF neergezet door BAM en Ballast Nedam. Toen de markt drastisch veranderde, werden de budgetgestuurde processen krachtig bijgesteld. Plattegronden en gevels gingen opnieuw onder de loep. Terwijl aan de frontzijde rustig werd doorgewerkt aan de kantoren, gingen de woonblokken elders in het complex geheel op de kop. Met als doel een betere aansluiting te vinden bij de sterk gewijzigde vragen uit de markt.
Andere voorbeelden van projecten waarbij BAM Utiliteitsbouw als technisch ontwikkelaar vanaf het ontwerp succesvol betrokken was zijn het Stadsdeelkantoor Zuid-Oost Amsterdam en het Euroborg Stadion in Groningen.
Bol: “We hebben op dit moment een markt waarin opdrachtgevers onaangenaam verrast kunnen worden. Je kunt dan helpen het allemaal wat goedkoper te maken. Beter is natuurlijk in een eerdere fase bij het proces te worden betrokken. Dat voorkomt bijsturen. Bovendien ben je dan ook beter in staat om prijs en kwaliteit met elkaar in balans te brengen. Dit geldt niet alleen voor de realisatiefase maar juist ook voor de gehele exploitatiefase van een gebouw”.

Oogst

De vier conceptteams van BAM Utiliteitsbouw beginnen hun vruchten af te werpen, verzekert directeur Bol. Het zaaien is geschied, de oogst kan beginnen. “De aanpak met conceptteams is ongelooflijk succesvol. Dat gaat later dit jaar blijken. Schoolcompagnie heeft met het Petrus Canisius College in Alkmaar haar eerste contract getekend. Gebouwbeheer sloot een overeenkomst over het vastgoed van TNT. Opdrachten vanuit de zorgsector dienen zich aan”.

Reageer op dit artikel