nieuws

Averechts

bouwbreed

Het kabinet wil de woningbouwcorporaties een jaarlijkse heffing opleggen van 750 miljoen euro. Daarmee houdt de coalitie zich aan het regeerakkoord. Om de corporaties tot snelheid te manen, is de heffing politiek gezien een mooi gebaar. In de praktijk echter pakt de maatregel desastreus uit.

Het kabinet wil de woningbouwcorporaties een jaarlijkse heffing opleggen van 750 miljoen euro. Daarmee houdt de coalitie zich aan het regeerakkoord. Om de corporaties tot snelheid te manen, is de heffing politiek gezien een mooi gebaar. In de praktijk echter pakt de maatregel desastreus uit.
Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie wil dat corporaties in ieder geval veertig achterstandswijken aanpakken. Hiervoor heeft het kabinet 400 miljoen euro in het regeerakkoord opgenomen. Maar de regering heeft hiervoor geen budget gereserveerd.
Om de beloftes toch waar te maken, gaat Vogelaar nu met de pet rond bij de sociale huisvesters. Want, zo is de gedachte in Den Haag, bij de woningbouwcorporaties zit toch geld genoeg. De gedwongen collecte bij de regio’s waar Vogelaar hardnekkig op inzet, is een merkwaardige geldschuiverij. Eerst moeten corporaties geld in een door de minister zelf beheerde geldpot storten. En als het geld binnen is, dan wordt het weer teruggestort naar de corporaties om aan sociale huisvesting te besteden. Vogelaar bereikt met haar maatregel precies het tegenovergestelde van wat zij beoogt. Door de heffing ontregelt de bewindsvrouw de planontwikkeling van de corporaties. De sociale verhuurders zullen immers een aanzienlijk deel van hun vrij te besteden vermogen moeten reserveren voor de Haagse subsidiepot. De heffing zorgt daarmee niet alleen voor een dip in de woningproductie op de korte termijn. De heffing zal ook op de middellange termijn voor vertraging zorgen. Want voordat corporaties – na het aftreden van de huidige regering – hun planontwikkeling weer op volle toeren kunnen laten draaien, zijn er zo weer vijf jaar voorbij.
Wil Vogelaar de komende vier jaar echt vierhonderdduizend nieuwe woningen bouwen en veertig prachtwijken neerzetten? Dan zal zij de benodigde financiële middelen daar moeten laten waar ze horen. In Nederland zijn de woningbouwcorporaties als geen ander in staat om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het kabinet.

Reageer op dit artikel