nieuws

Arboverplichtingen al lang van toepassing op zzp’ers

bouwbreed

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten zich houden aan arboregels. In het Arbobesluit staat precies aangegeven aan welke. Dat zijn er niet weinig, vindt Cor van den Berg. In het Arbobesluit Bouwproces bijvoorbeeld heeft een zzp’er precies dezelfde verplichtingen als alle aannemers en onderaannemers.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten zich houden aan arboregels. In het Arbobesluit staat precies aangegeven aan welke. Dat zijn er niet weinig, vindt Cor van den Berg. In het Arbobesluit Bouwproces bijvoorbeeld heeft een zzp’er precies dezelfde verplichtingen als alle aannemers en onderaannemers.
Vaak veronderstelt men ten onrechte dat zzp’ers zich niet aan bepalingen van de Arbowet hoeven houden. Richt deze wet zich immers niet tot werkgevers en, in mindere mate, tot werknemers? Zzp’ers zijn geen van beide.
Ten onrechte concludeert men dat de arbowettelijke bepalingen niet op hen van toepassing zijn. En dat leidt tot bijzondere situaties. Neem Robin Linschoten, voorzitter van de Commissie Begeleiding Arbocatalogi van de Star. Hij stelt dat zzp’ers zich ook aan de arboregels moeten houden. Daadkrachtig kondigt hij aan de minister hierover te willen spreken.
Verbazingwekkend. De meeste arbowettelijke bepalingen zijn per slot van rekening al lang op zzp’ers van toepassing. Artikel 9.5 van het Arbobesluit bevat een lange lijst arboregels waaraan zelfstandigen en meewerkende werkgevers zich moeten houden. Regels om te voorkomen dat zijzelf of anderen blootgesteld kunnen worden aan situaties die ernstig gevaar kunnen opleveren. Het niet opvolgen van deze regels is een ernstig beboetbaar feit.
Als een zzp’er op meer dan 2,50 meter hoogte werkt, bijvoorbeeld, moet hij als elke werknemer tegen valgevaar beveiligd zijn. En ook als hij met asbest werkt, moet een zzp’er zich aan precies dezelfde regelgeving houden. Op de bouwplaats zijn op hem dezelfde regels van kracht als op elke werkgever.
Dus vraag ik me af wat Linschoten met minister Donner wil bespreken. Het enige dat ik me kan voorstellen, is de regelgeving over fysieke belasting. Niet opvolgen hiervan leidt volgens de wetgever niet tot situaties die ernstig gevaar kunnen opleveren. Het gaat dus niet om ernstig beboetbare feiten en dus komen deze regels niet voor op de lijst met arboregels waaraan een zzp’er zich moet houden.

Tillen

Anders dan in de andere EU-lidstaten zijn in de Nederlandse Arbowet regels over fysieke belasting opgenomen. Aan tillen op bouwplaatsen is zelfs een uitgebreide beleidsregel gewijd. Maar omdat de andere lidstaten dergelijke regels niet hebben, kan het niet opvolgen onmogelijk tot een ernstig beboetbaar feit leiden.
Samengevat: een zzp’er mag wel handmatig veel te zware voorwerpen verplaatsen, zolang hij zich daarbij maar niet aan bijvoorbeeld valgevaar blootstelt. Dat laatste is een ernstig beboetbaar feit en staat dus op de lijst van arboregels, waaraan een zzp’er zich te houden heeft.
Dit aspect ervaart Linschoten blijkbaar als oneerlijk. Werkgevers moeten immers zorgen dat hun werknemers niet te zwaar hoeven tillen en hulpmiddelen bedenken die overmatige fysieke belasting voorkomen. Zzp’ers hoeven deze niet te gebruiken.
Opmerkelijk dat zij deze niet willen gebruiken. Mogen we niet verwachten dat de zzp’ers in de rij staan om van deze hulpmiddelen gebruik te mogen maken? Zegt het feit dat de tilhulpmiddelen blijkbaar alleen onder dwang worden gebruikt niet heel veel over de kwaliteit ervan? Zou Linschoten er niet veel beter aan doen eerst met werkgevers en werknemers te praten over de ontwikkeling van fysiek ontlastende, gebruiksvriendelijke hulpmiddelen? Hulpmiddelen die uitnodigen om te worden gebruikt. Ook door zzp’ers.
Cor van den Berg
Veiligheidskundige bij Aboma+Keboma, Ede
berg@aboma.nl

Reageer op dit artikel