nieuws

Adviseur over energiebesparing blijft onafhankelijk

bouwbreed

De EPA-adviseur is en blijft een onafhankelijk adviseur over energiebesparende maatregelen. Dat zal nog sterker zijn wanneer volgend jaar het energieprestatiecertificaat (energielabel) voor woningen van kracht wordt. En gaat hij toch een commerciële binding aan met specifieke leveranciers, dan zal dat ongetwijfeld door de markt worden afgestraft. Zoals dat bij Nuon recentelijk gebeurde.

Volgens Ton van Oostwaard, secretaris bij de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI), is er geen discussie over nodig: er zal namelijk geen bedrijf of organisatie worden waarbij de onafhankelijk van de EPA-advisering niet is gegarandeerd. Dat standpunt van de Raad voor Accreditatie wordt ook vanuit de Europese Commissie sterk benadrukt. De KBI is nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe richtlijn voor EPA-advisering BRL 9500. Volgens Van Oostwaard is het te verwachten dat het bedrijfsleven zelf alert genoeg zal zijn om eventuele misstanden te melden. “Er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn die hun kans ruiken, maar aangezien alle marktpartijen belang hebben bij een onafhankelijke advisering, verwacht ik dat ze elkaar uiteindelijk in evenwicht zullen houden.” Mocht dat niet voldoende blijken, dan kan in het uiterste geval een adviseur die over de schreef gaat, voor het leven worden uitgesloten.
De discussie over de onafhankelijkheid van de EPA-adviseur laaide vorige week op nadat Nuon een op zich prachtig plan had bedacht. Op 7 juli, tijdens LiveEarth­Alert, lanceerde deze energieleverancier een voorschotregeling voor huiseigenaren, waarmee ze op financieel neutrale wijze energiebesparende ingrepen kunnen laten doen in bestaande woningen. Nu heeft Nuon eigen EPA-adviseurs in dienst. Er kwamen al snel signalen dat klanten door de adviseurs worden doorverwezen naar specifieke producten en diensten van Nuon of naar bedrijven waarmee Nuon een provisieregeling heeft. Dat lijkt niet alleen in strijd met de uitgangspunten van een ‘onafhankelijke’ EPA-advisering, het wordt door de Stichting Belangenbehartiging vloerisolatie Nederland (SBVN) ook als “koppelverkoop” en oneerlijke concurrentie beschouwd. Daarnaast uitte de stichting haar zorgen over de geadviseerde (R=1,3) veel lagere isolatiewaarde voor vloerisolatie dan de R=2,5 die veel bedrijven in dit marktsegment op basis van praktijkervaring aanraden. R=2,5 is de minimale waarde die voor nieuwbouwwoningen wordt aangehouden.

Open brief

In reactie op een door de SBVN gestuurde open brief geeft Nuon aan, voortaan ook andere producten en diensten te willen toelaten tot de regeling. Ook volgen er gesprekken over de te adviseren isolatiewaarde.
Dat het EPA-advies totaal onafhankelijk moet zijn, neemt niet weg dat marktpartijen zoals de Nuon ook op basis van een puur op prestaties toegespitst adviesrapport, aan de betrokken huiseigenaren wel specifieke aanbiedingen kunnen en mogen doen. Volgens Nuon en SBVN is het niet aan hen om over de juistheid of zuiverheid daarvan een definitief oordeel te vellen, maar moet de politiek hierover een standpunt bepalen. Voor de SBVN is van belang, dat aan het publiek duidelijk wordt gemaakt in hoeverre sprake is van koppelverkoop, want nu is dat vaak ondoorzichtig.

Reageer op dit artikel