nieuws

‘Advies Ruimtelijk Planbureau dringt niet door tot beleid’

bouwbreed Premium

Het Ruimtelijk Planbureau functioneert niet zoals verwacht mag worden van een planbureau. De onderzoeken en adviezen dringen nauwelijks door tot de betrokken departementen. De visitatie onder leiding van oud-CPB-directeur Henk Don dringt aan op een drastische koerswijziging.

Het planbureau is vijf jaar geleden opgericht om meer grip te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke processen. Het is een van de vier planbureaus die het Rijk gevraagd en ongevraagd advies mogen geven. Voor het eerst in vijf jaar is kritisch gekeken naar het functioneren van het RPB. De evaluatie in de vorm van een visitatiecommissie in opdracht van het ministerie van VROM is ongekend hard. Het planbureau beperkt zich te veel tot gedegen onderzoek en het uitbrengen van interessante rapporten. “De strategie om zich als onafhankelijke organisatie op de kaart te zetten is doorgeschoten in een isolement ten opzichte van de beleidswereld”, is een belangrijke conclusie.
De visie van het planbureau verschilt ook hemelsbreed van de buitenwereld van beleidsmakers. De evaluatie laat zien dat het planbureau is geslaagd in zijn opzet om een onafhankelijke onderzoeksfeer te creëren met veel ruimte voor eigen initiatief. Het grote nadeel daarvan is echter dat er momenteel een kloof gaapt met de betrokken ministeries maar ook met decentrale overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het gevolg daarvan is dat de adviezen nauwelijks weerslag vinden in nieuw ruimtelijk beleid, luidt de harde conclusie. Daarvoor is een stevige koerswijziging nodig “binnen en buiten het bureau”. Het planbureau moet makkelijker aanspreekbaar worden en beter herkenbaar en zou vaker in opdracht van de ministeries moeten werken. In een eerste schriftelijke reactie houdt het planbureau zich vast aan de pluim dat een apart planbureau voor ruimte zijn toegevoegde waarde heeft aangetoond.

Reageer op dit artikel