nieuws

Aanbesteding tweede Coentunnel in laatste fase

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat is aan de afsluitende gesprekken begonnen in de aanbesteding van de Tweede Coentunnel. Half september moet dit uitmonden in de ondertekening van het contract met consortium Coentunnel Company.

Het betreft een zogenaamd DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) met een looptijd van 30 jaar en een totale waarde van bijna 500 miljoen euro. De verwachte cashflow gedurende de jaar looptijd van het project bedraagt ruim 1,4 miljard euro.
De Coentunnel Company bestaat uit Arcadis, Besix, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI-dochter Haverkort Voormolen en Vinci. Het Nederlands/Belgisch/Frans consortium heeft zich tijdens de anderhalf jaar durende aanbestedingsprocedure op financieel gebied laten bijstaan door de Rabo bank en RebelGroup, terwijl Clifford Chance juridische bijstaand verleende.

Contract

Het contract behelst het bouwen van de tweede Coentunnel, het toeleidende wegenstelsel en bijbehorende kunstwerken en de verkeer- en tunneltechnische installaties, alsmede de renovatie van de bestaande Coentunnel.
De bouw begint in 2008, de nieuwe Coentunnel wordt naar verwachting in het najaar van 2011 opengesteld voor het verkeer. Dan is het fileleed nog niet voorbij, omdat daarna de eerste tunnel volledig wordt afgesloten voor een grondige renovatie. De openstelling van het gehele systeem staat gepland voor december 2012. Hierna zijn per rijrichting drie rijstroken beschikbaar, alsmede twee rijstroken richting Amsterdam in de ochtendspits en dezelfde twee rijstroken in de avondspits richting Zaandam.
Binnen het project wordt speciale aandacht gegeven aan de luchtkwaliteit in de omgeving van de Coentunnel. Op sommige locaties worden luchtschermen geplaatst en de tunnelbuizen voorzien van schoorstenen die, onder andere, het fijn stof in hogere luchtlagen brengen.

Procedure

De aanbestedingsprocedure is de eerste in zijn soort in Nederland die onder de nieuwe EU regels van de zogenaamde concurrentie gerichte dialoog heeft plaats gevonden. Het proces begon in juli 2005 met de prekwalificaties van de mogelijke aanbieders.
Het consortium heeft sindsdien miljoenen euro’s gespendeerd aan deze intensieve procedure, waaraan een volledig team van tientallen mensen ruim anderhalf jaar gewerkt heeft. Nu het consortium de laatste fase van het aanbestedingstraject bereikt heeft, is de verwachting dat het contract medio september 2007 wordt getekend, waarna vóór half december de definitieve financiering moet zijn georganiseerd. Wanneer dit laatste punt bereikt is, zal de opdracht definitief zijn.
Coentunnel Company financiert de werkzaamheden zelf en zal tot 2037 het gehele systeem onderhouden. Tijdens de onderhoudsperiode betaalt RWS het consortium door middel van een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding, gebaseerd op het werkelijk beschikbaar zijn van het wegsysteem voor de weggebruikers.

Reageer op dit artikel