nieuws

Vlaamse bouwers verwachten sterke daling offer tes

bouwbreed

De vraag naar nieuwbouwwoningen neemt in Vlaanderen sterk af. Aannemersorganisatie VCB constateert na jaren van hoogtij een sterke daling van het aantal offertes. Voorlopig hebben de Vlaamse woningbouwers nog voldoende werk, maar tegen het laatste trimester van dit jaar verwachten de bouwers dunner wordende orderportefeuilles.

Directeur Dillen van de VCB: “De statistieken over de stedenbouwkundige vergunningen bevestigen dat de woningbouwhausse van de laatste jaren voorbij is. Weliswaar is het aantal vergunningen voor nieuwe appartementen in 2006 met 9 procent toegenomen maar tegelijk is het aantal vergunningen voor nieuwe huizen met 9 procent gedaald.”
Bij drie van de vijf woningbouwers ligt de huidige orderportefeuille nog altijd op hetzelfde niveau of zelfs hoger dan enkele maanden geleden. Bij twee van de vijf woningbouwers is de krimp ingezet.
Voor de nabije toekomst ziet de situatie er nog minder rooskleurig uit.
Op de vraag naar het aantal offertes dat de Vlaamse woningbouwers momenteel voor nieuwe projecten opmaken, antwoorden drie van de vijf dat dit aantal lager ligt dan voorheen. Amper een op tien Vlaamse woningbouwers maken nu meer offertes op dan enkele maanden geleden. De overige 30 procent schrijft vooralsnog evenveel offertes uit dan vroeger.
Dillen: “Het aantal offertes dat bouwbedrijven opmaakt, is een belangrijke indicator voor de toekomstige evolutie van de bouwactiviteit. Dat het aantal opgemaakte offertes op dit ogenblik bij ongeveer 60 procent van de Vlaamse woningbouwers afneemt, wijst op een naderende daling van de woningbouwactiviteit. Uit de antwoorden van de Vlaamse woningbouwers kan worden afgeleid, dat deze achteruitgang zich zal voordoen vanaf de laatste maanden van dit jaar.”

Statistieken

Dat in de Vlaamse woningbouw het einde nadert van vijf jaren hoogconjunctuur, blijkt ook uit recente statistische gegevens van de Vlaamse overheid. In 2006 is het aantal stedenbouwkundige vergunningen voor appartementen en huizen samen in Vlaanderen er bijna niet meer op vooruitgegaan. In vergelijking met 2005 daalde het aantal vergunde nieuwe huizen met 1670 terwijl het aantal vergunde nieuwe appartementswoningen met 2115 toenam. Op Vlaams niveau komt men dus uit op een toename met amper 445 stedenbouwkundige vergunningen.
De stedenbouwkundige vergunningen voor nieuwe huizen gaan er in alle provincies op achteruit, nog het meest in de provincies Vlaams-Brabant (-16 procent ), West-Vlaanderen (-15 procent) en Oost-Vlaanderen (-10 procent). In vergelijking met 2005 steeg het aantal vergunningen voor nieuwe appartementen in 2006 nog fors in de provincies Limburg (+47 procent) en Vlaams-Brabant (+25 procent). Maar in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen werd ook bij de vergunningen voor deze marktsector een negatieve trend ingezet, met een achteruitgang van respectievelijk 5 procent en 3 procent .

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels