nieuws

Verzet tegen meerbedrijventerreinen

bouwbreed Premium

De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is onaanvaardbaar, omdat er ruim voldoende terreinen zijn om aan de vraag te voldoen. Dat stelt prof. mr. Pieter van Vollenhoven in het jaarverslag van het Nationaal Groenfonds. Van Vollenhoven is voorzitter van de organisatie.

Mario Silvester
Hij pleit voor herinrichting van bestaande gebieden waar ondernemers zich kunnen vestigen. “Bedrijventerreinen, wegen en winkelcomplexen verspreiden zich over ons land. Het groen dat daar nog tussen ligt, wordt continu bedreigd”, aldus Van Vollenhoven. Hij hekelt in het bijzonder de aanleg van bedrijventerreinen. Terwijl er voldoende gebieden voor bedrijven beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen, is 30 procent verouderd.
Met leegloop en verloedering als gevolg. In plaats van bestaande terreinen opnieuw in te richten en op te knappen, worden steeds nieuwe bedrijventerreinen aangelegd. “Wij creëren dus een overcapaciteit die ten koste gaat van het spaarzaam beschikbare groene landschap”, aldus Van Vollenhoven. “Dat is eigenlijk onaanvaardbaar.”
Bovendien verwijt Van Vollenhoven de regering te weinig oog te hebben voor de belangen van de natuur. “Wat nog ontbreekt zijn effectieve en doortastende maatregelen voor een groenere inrichting van ons land.” Wat onverlet laat dat Van Vollenhoven het toejuicht dat de politiek onder invloed van de klimaatverandering meer oog heeft voor duurzaamheid.

Aankopen

Verder blijkt uit het jaarverslag dat het Nationaal Groenfonds in 2006 ruim 60 miljoen euro meer heeft besteed aan grondaankopen dan het jaar daarvoor. Ging het in 2005 om een totale investering van 457 miljoen euro, een jaar later investeerde het fonds 521 miljoen euro.
“Dit relatief hoge bedrag ten opzichte van andere jaren is met name een gevolg van de grotere hoeveelheid grondtransacties, waardoor verkochte grond weer ruimte in uitbetalingen heeft opgeleverd”, aldus een toelichting op het jaarverslag.
Terwijl de investeringen in grond­aankopen toenamen, liepen de financieringen in particulier groenbeheer terug. Het Nationaal Groenfonds stak 21,7 miljoen euro in particuliere natuuraanleg, dat is 10 miljoen euro minder dan in 2005.

EHS

De komende jaren wil het fonds meer grond aankopen. Dit is nodig omdat in 2018 de ecologische hoofdstructuur (EHS) een feit moet zijn. De EHS bestaat uit een reeks op elkaar aansluitende natuurgebieden tussen Maastricht en Groningen. Het gebied moet in totaal zo’n 730.000 hectare gaan bestrijken. In 2005 was nog slechts 38 procent van de ecologische hoofdstructuur gerealiseerd. Daarmee loopt de aanleg van het natuurgebied fors achter op het schema. Het Groenfonds speelt een hoofdrol in het tot stand komen van de ecologische hoofdstructuur.

Reageer op dit artikel