nieuws

Veiliger mast ontziet inzittenden

bouwbreed Premium

Een botsing tegen een te stevige mast kan onnodig letsel veroorzaken bij de inzittenden van het botsende voertuig. Dan maar liever een mast die afscheurt bij een botsing, ook al is dat minder veilig voor de overige verkeersdeelnemers.

octrooi
nummer: NL 1029445
houder: Alcoa Nederland,
Drunen
uitvinder: S. van Boxtel
Masten met verkeerslichten, straatverlichting of verkeersborden moeten in het belang van de veiligheid sterk genoeg zijn om normaal voorkomende belastingen te kunnen weerstaan. In octrooiaanvrage 1029445 geeft S. van Boxtel een voorbeeld van een Franse mast, een holle buis die ter versteviging aan de basis ruimschoots is voorzien van concentrische inzetstukken. Met een zekere afschuw schrijft hij dat “het buitenste inzetstuk zonder speling tegen het inwendige oppervlak van de holle paal aanligt, en zich tot een hoogte uitstrekt die ten opzichte van het maaiveld groter is dan de totale hoogte van een personenvoertuig”. De betreffende mast vervormt en gaat scheef staan als een voertuig er op botst, maar de inzetstukken voorkomen dat de paal afscheurt en tegen de vlakte gaat. Dat voorkomt letsel bij andere verkeersdeelnemers, maar Van Boxtel is niet blij met deze verhoogde weerstand tegen botsingen. Want de klap komt bij een botsing tegen een nauwelijks meegevende mast veel harder aan dan bij een botsing tegen een minder stevig uitgevoerde versie. In de woorden van de octrooischrijver: “Een gereduceerde weerstand leidt ertoe dat een botsend voertuig niet te sterk vertraagd wordt, zodanig dat het letsel van de inzittenden kan worden beperkt”. Over de veiligheid van de overige verkeersdeelnemers verder geen woord.
Meer waardering krijgt een holle mast uit een ander Nederlands octrooi, waarin enkele in de lengterichting lopende versterkingsstangen zijn verwerkt. Als de dwarsgerichte belasting van die mast een bepaalde grenswaarde overschrijdt, bijvoorbeeld bij een botsing, verbreekt de verbinding tussen de stangen en de paal, waarna de mast vervolgens omknakt. Maar ja, die mast is minder eenvoudig te vervaardigen. En omdat de versteviging niet om een simpel inzetstuk gaat, kun je bestaande, conventionele masten ook niet zomaar ombouwen.

Stijf

De stevige maar toch botsingveilige mast van Van Boxtel zelf bestaat uit een holle paal, die in de grond is verankerd of is vastgezet aan een brugdek. In de holle onderkant zit een stijf inzetstuk waarvan de bovenkant boven het maaiveld uitsteekt, maar niet te ver. In elk geval blijft die bovenkant onder de plek waar een botsend voertuig de mast zou raken. Het inzetstuk heeft aan de buitenkant een uitsteeksel en is met bouten, lijm of lassen gefixeerd aan de onderzijde aan de paal, terwijl de bovenkant met opzet vrij blijft van de paalwand. Bij een botsing raakt een auto de mast boven het inzetstuk en beweegt de binnenwand van de paal tegen de uitsteeksels. Dat relatief kleine contactoppervlak veroorzaakt hoge spanningen in de wand waarna de mast openscheurt en bezwijkt. Om onnodige beschadigingen te voorkomen, is de speling tussen paalwand en de bovenkant van het inzetstuk zo gekozen, dat ze elkaar onder normale omstandigheden niet raken.
Het botsingveiliger maken van een te stevige, conventionele mast hoeft bij dit concept niet meer te gebeuren door het achteraf aanbrengen van verzwakkingen in de paalwand, maar kan volgens de uitvinder op eenvoudige en goedkope wijze worden bereikt door de betreffende mast van een inzetstuk te voorzien.

Reageer op dit artikel