nieuws

Tweede brug Gooimeer valt te overwegen

bouwbreed

Minister Eurlings (verkeer) bekijkt of er op termijn naast de Hollandse Brug over het Gooimeer een tweede brug moet komen. Volgens de minister is een extra brug het onderzoeken waard.

De minister wees in een overleg met de Tweede Kamer het plan van Flevoland en Almere voor een flinke verbreding van de Hollandse Brug op de korte termijn definitief van de hand. Volgens hem is het plan met de huidige brugconstructie technisch niet uitvoerbaar, te tijdrovend en biedt het bovendien geen oplossing voor het vrachtverkeer dat zo snel mogelijk weer van de brug gebruik moet maken.
De Hollandse Brug is eind april afgesloten voor het vrachtverkeer vanwege grote slijtage aan het wegdek. Het wegdek moet geheel vervangen worden. De werkzaamheden beginnen over enkele maanden.
De minister houdt het plan van Almere en Flevoland voor een verbreding met 5 meter aan weerszijden van de brug wel in gedachten als mogelijk onderdeel van een betere ontsluiting van groeistad Almere op de langere termijn, zo verklaarde hij. “Los van het openbaar vervoer moet er iets gebeuren. Het zou wel eens goedkoper en zinvoller kunnen zijn om in de toekomst tot twee bruggen te komen.”
Eurlings werd in het overleg door de oppositie in de Kamer bestookt met vragen over diens plannen met de corridor Schiphol, Amsterdam, Almere en in het bijzonder de A6/A9.
De minister hield echter de kiezen op elkaar. Het is de bedoeling dat het kabinet nog voor de zomer de knoop doorhakt over de ontsluiting van Almere. De verwachting is dat het urgentieprogramma Randstad, dat waarschijnlijk over ruim een week wordt gepresenteerd meer duidelijkheid geeft over de weg die het kabinet wil bewandelen.

Ambitieus

De GroenLinks-fractie vond geen begrip bij de minister voor haar verwoede poging om de gereserveerde miljarden voor de Noordvleugel alleen in openbaar vervoer te stoppen. Eurlings liet weten “zeer ambitieus” te zijn op het terrein van het openbaar vervoer, maar “torenhoge” ambities te hebben om de problemen op te weg te verminderen. “We moeten af van het beeld dat asfalt vies is en dat investeren in de weg niet politiek correct is.”
De minister verwees daarbij naar de deze week verschenen mobiliteitsbalans waaruit blijkt dat de afgelopen tien jaar het personenvervoer met 10 procent en het goederenvervoer met 53 procent is toegenomen. “De wegcapaciteit bereikt haar grenzen en de bereikbaarheidsproblemen zijn fors. Het is tijd voor een force majeure.”

Reageer op dit artikel