nieuws

Toeleveranciers verbaasd over slagkracht kabinet

bouwbreed

Het kabinet moet meer risico’s nemen om vlotter bouwprojecten tot stand te brengen. De toeleveranciers staan te trappelen om creatief mee te denken.

“De handel in bouwmaterialen heeft twee wensen”, zegt voorzitter Gert Smit van de Koninklijke Hibin. “Allereerst: zorg voor mobiliteit. Ik ben verbaasd dat in het regeerakkoord zo weinig aandacht is voor het dichtslibben van de wegen. Ten tweede: zorg dat er kan worden gebouwd. Door het aantrekken van de economie is weer een grote golf utiliteitsbouw in aantocht.”
De voorzitter van de Hibin vindt dat de overheid kansen laat liggen op het gebied van innovatie. Hij spreekt namens een achterban die tienduizend man sterk jaarlijks een omzet van 4 miljard euro bijeenwerkt.
“Stimuleer de vernieuwing niet alleen in de producten, maar ook in de processen. Wil je werkelijk een slag maken, dan moet je de toeleveranciers inschakelen. Met de handel erbij kun je de ruis die anderen faalkosten noemen, uit de bouwkolom filteren. Kijk niet alleen naar de aannemer en opdrachtgever, ook de toeleverancier is een belangrijke partij.”
Voorzitter Smit prijst de wijze waarop de gemeente Den Haag haar plannen voor de tot 2010 binnenstedelijk te realiseren 16.200 woningen vormgeeft. Door vroeg de toeleveranciers erbij te betrekken, worden later in het proces knelpunten voorkomen.
“Gewoonlijk zoeken we eerst de projecten met de minste problemen. Waarom toch? Beter is te bouwen waar dat nodig is. Zoek naar versnellers van het proces.”
De innovatieve wijze waarop de gemeente Den Haag zijn bouwproblemen aanpakt, verdient wat Gert Smit betreft navolging door de nationale overheid. “Ga met elkaar om tafel zitten, schep ruimte in de regels, maak een proefproject. Je accepteert dan wat risico’s. Komt niet altijd precies daar uit zoals je vooraf hebt bedacht. Nou en? Je zet wel mooi een goed resultaat neer. Dat telt meer dan het correct volgen van alle procedures.”
Op pagina 2:
Hibin volop in gesprek
over bundeling branches.

Reageer op dit artikel