nieuws

Taskforce herstelt oude ambachtsschool uit noodzaak weer in ere

bouwbreed Premium

De oude ambachtsschool komt terug om het dreigende tekort aan techneuten op te vangen. Volgend jaar wordt de praktijkschool op tien plaatsen waaronder Rotterdam en Ede, in ere hersteld. Via het stelsel van gezel en meester krijgen vooral jeugdige werklozen een kans op werk.

Het is een van de laatste daden van de taskforce jeugdwerkloosheid onder voorzitterschap van Hans de Boer. Gisteren is het platform namelijk opgeheven. In vier jaar tijd zijn 44.100 jeugdige werklozen aan het werk geholpen. Daarbij heeft De Boer zich vooral gericht op voortijdige schoolverlaters en andere kansarme, werkloze jongeren.
Maar nog altijd rest een hardnekkige groep van ongeveer 50.000 jeugdige werklozen die niet aan de slag komt, heeft de taskforce becijferd. Volgens De Boer hangt de helft op straat en de andere helft zit thuis op de bank. Die groep is lastig bereikbaar en heeft de meeste kans als zij direct na uitval van het vmbo een alternatief geboden krijgt. De ambachtsschool is zo’n alternatief. Daarbij ligt de nadruk vooral op leren in de praktijk en is weinig aandacht voor theorie.
Het idee is om het aantal metselaars, loodgieters en installateurs aan te vullen. Zo worden twee vliegen in een klap geslagen want er dreigt de komende jaren een tekort aan 100.000 mensen voor technische beroepen. Het Rijk gaat de taken van de taskforce deels voortzetten.
Zo gaat staatssecretaris Van Bijsterveld (onderwijs) inzetten op bedrijfsscholen zoals de Schipholschool. Daarbij wordt vanuit de praktijk een vak geleerd, maar met uitdrukkelijke begeleiding van het ROC zodat iemand na de opleiding wel breder inzetbaar is.

Coaching

Het Oranjefonds heeft 16 miljoen euro beschikbaar en zal zich vooral richten op coaching. Minister Rouvoet (Jeugd en gezin) mikt op aparte campussen voor ‘onwillige’ jongeren. Daar krijgen ze een laatste kans om in te stromen op de arbeidsmarkt.
De nadruk ligt volgens de minister op een combinatie van “ritme, structuur en leren.” In 2011 moet een landelijk netwerk zijn opgezet, maar nu al wordt ervaring opgedaan via 250 plekken in Rotterdam, Amsterdam, Deventer en Tilburg.
De werkloosheid is de afgelopen jaren gedaald, maar nog altijd hoog. Zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand dat 9,1 procent van de 15- tot 25-jarigen werkloos was in de periode maart, april en mei, tegen een gemiddelde van 4,7 procent. Maar dat komt ook doordat mensen aan het begin van hun carrière vaker tijdelijke baantjes hebben dan meer ervaren krachten.

Reageer op dit artikel