nieuws

Suggestie Brinkman krijgt sympathie minister Eurlings

bouwbreed

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat werken maken van het voorstel van bouwvoorman Brinkman om alvast wegen aan te leggen voordat de vergunningverlening helemaal rond is. De commissie die minister Eurlings aan het werk zet om oplossingen aan te dragen voor snellere besluitvorming over grote infraprojecten, zal ook het voorstel van de voorzitter van Bouwend Nederland bekijken.

Brinkman lanceerde ruim een week geleden zijn voorstel voor “leeg asfalt” waarbij wegen worden aangelegd die pas later – als de vergunningen rond zijn – in gebruik worden genomen. Aanleiding voor het verstrekkende idee is de groeiende ergernis van de bouwvoorman over de trage besluitvorming bij grote infraprojecten en de tijdrovende procedures voor alle milieuregelgeving.
In de Tweede Kamer toonde verkeersminister Eurlings sympathie voor de suggestie van Brinkman. Hij wees erop dat versnelde aanleg bij kleinere projecten nu al mogelijk is, maar dat dit bij grotere projecten op basis van de huidige Tracéwet niet kan omdat daarin een koppeling is gelegd met de gebruikersvergunning.
Eurlings wil het voorstel van de bouwvoorman laten bekijken door de speciale commissie die eind dit jaar met een “fundamenteel” advies moet komen.

Boosdoener

De minister werd in het overleg stevig aan de tand gevoeld over alle problemen en vertragingen bij de diverse infraprojecten. Hij wond er zelf geen doekjes om en bevestigde dat er veel problemen zijn. Volgens Eurlings zijn de Europese normen voor de luchtkwaliteit de grootste boosdoener. “Wij zijn door de lucht echt jaren achterop geraakt.” Het is wrang dat Nederland daarmee van de regen in de drup belandt, betoogde hij. “Als we de knelpunten niet aanpakken nemen de files toe en dat is weer slecht voor de luchtkwaliteit.”
Eurlings gaf ruiterlijk toe dat hij weinig gespecialiseerde ambtenaren heeft en dat zijn departement worstelt met de milieuwetgeving die steeds verder wordt aangescherpt. “De berekeningen zijn steeds complexer geworden. Wij rekenen ons rot”, aldus de minister die erop wees dat de buurlanden er heel wat soepeler mee omgaan.
Maar ook de trage besluitvorming in Nederland werkt vertragingen in de hand, betoogde hij. “Er moeten in een vroegtijdig stadium afspraken met de regionale bestuurders worden gemaakt. Vanaf het besluit moeten de neuzen dezelfde kant op staan. Het is heel goed om te praten over nut en noodzaak, maar dat moet je daarna niet nog eens een keer doen.”
De aanleg van de A4 Midden-Delfland, waarover al ruim vijftig jaar wordt gediscussieerd, is ook in de ogen van Eurlings een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Niettemin moest de minister in de Kamer ook zelf door het stof en erkennen dat de aanleg van de weg door een rekenfout van Rijkswaterstaat met twee jaar vertraagd dreigt te worden. Sterker nog: inmiddels uitgevoerde berekeningen wijzen erop dat het eerder afgeschreven alternatief voor een verbreding van de A13 met een verbinding met de A16 helemaal niet zo slecht scoort ten opzichte van een nieuwe verbinding tussen Delft en Rotterdam.

Volwaardig

Dit najaar moet blijken of de A13 inderdaad als volwaardig alternatief de procedure in moet. Eurlings zelf betwijfelt dat overigens sterk. Een verbreding van de A13 zal in zijn ogen voor te veel overlast in Overschie zorgen en bovendien valt te betwijfelen of het wel een robuuste oplossing is. “Bij een ongeluk ligt het hele wegennet eruit.” Ook denkt hij dat het alternatief een stuk duurder uitpakt. “Het gaat om 300 miljoen euro of zelfs meer. Dat vind ik nogal wat”, aldus de minister.

Reageer op dit artikel