nieuws

Succes bij projecten belangrijk voor imago bouwsector

bouwbreed Premium

De bouwsector heeft na de Parlementaire Enquête veel negatieve publiciteit gekregen, en probeert die periode nu achter zich te laten. Waar liggen de problemen en is hier eigenlijk wel wat aan te doen? Ofwel hoe gedraagt de bouwsector zich om in een beter daglicht bij het publiek, de private sector en de overheid te komen.De bouwsector heeft na de Parlementaire Enquête veel negatieve publiciteit gekregen, en probeert die periode nu achter zich te laten. Waar liggen de problemen en is hier eigenlijk wel wat aan te doen? Ofwel hoe gedraagt de bouwsector zich om in een beter daglicht bij het publiek, de private sector en de overheid te komen.

De bouwfraude, openden de ogen van vele Nederlanders. Er zal een beter beeld gevormd moeten worden om het vertrouwen terug te krijgen. Na het verschijnen van het eindrapport van de Parlementaire Commissie is de vraag ontstaan hoe dit integriteitvraagstuk aangepakt kan worden.
Stichtingen als SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid) proberen het opstellen, beheren en bewaken van bedrijfscodes te stimuleren. Echter blijft het, zoals eerder genoemd, zeer lastig deze nieuwe zakelijke cultuur in de bouw daadwerkelijk gangbaar te maken voor alle mogelijk optredende gevallen.
Binnen de bouwsector heeft de overheid een speciale rol als partij die eigenlijk twee gezichten heeft. Enerzijds is zij de grootste opdrachtgever binnen de sector, anderzijds bepaalt zij het wettelijke kader waarin de bouwsector zich moet bewegen en controleert zij of deze wetten en regels op de juiste wijze worden nageleefd. In beide rollen wordt de overheid negatief beoordeeld en deze belangenverstrengeling wordt met argusogen bekeken.

Contractvorming

De overheid streeft meer transparantie en minder bureaucratie na. Zichtbare voorbeelden hiervoor zijn dat begin 2007 een nieuwe wet Ruimtelijke Ordening zal komen om procedures te verkorten en dat de overheid meer inzicht probeert te geven in de besluitvorming.
Om projecten goed te laten verlopen en het, voor alle partijen tot een succes te maken spelen samenwerking en contractvorming een cruciale rol. Dat projecten succesvol zijn en alle partijen tevreden zijn met zowel de samenwerking als het resultaat, is weer van grote invloed op het imago van de bouwsector.
Wanneer een situatie ontstaat waarbij meer gemeenschappelijke doelen worden gecreëerd en bouwbedrijven werken in het belang van de opdrachtgever, zal een markt ontstaan, waarbij het publiek meer vertrouwen krijgt in de sector en de partijen onderling meer vertrouwen krijgen in elkaar. Dit kan bereikt worden door integrale contractvorming, waarbij in elk specifiek project gekeken moet worden naar welke vorm hierbij het meest geschikt is.

Media

Naast de bedrijven en de overheid spelen ook de media een belangrijke rol in de beeldvorming over de bouwsector. Daar waar misstanden en conflicten aan het licht komen treden de media hierbij vaak op als versterkingsfactor. Kan dit ook anders, kunnen de media een rol spelen bij imagoverbetering van de bouw?
Onze mening is dat hiervoor zeker mogelijkheden bestaan. Deze mogelijkheden hebben vooral betrekking op de houding/opstelling van de sector tegenover de media en het publiek.
De bouwsector is vaak zeer terughouden in het verschaffen van informatie aan de media. Dit heeft als gevaar dat de media zelf op onderzoek uitgaan en naar informatie gaan speuren. De media veranderen hierdoor vaak in een stoorzender. Dit kan leiden tot (onjuiste) overdreven negatieve berichtgeving. Ook ten tijde van conflicten zou zelf meer het initiatief genomen moeten in de informatievoorziening. Door snel informatie te verschaffen wordt voorkomen dat de media zelf op zoek gaan en geruchten en onwaarheden de wereld in geholpen worden.

Conclusie

De media vormen een belangrijke schakel tussen de sector en de beeldvorming van het publiek. Vooral op het gebied van de opstelling en houding van de sector richting de media liggen mogelijkheden tot verbetering. Als advies aan de sector zouden wij daarom willen geven: ‘Denk vooruit en neem de media serieus’.
Martijn Verstee
Wiedse Louwerse
Arnold Hietland
Joep Paulissen

Visie TU-studenten op bouwproces (6)

In het masterprogramma van de studie civiele techniek en geowetenschappen van de TU Delft verzorgt ir. Norbert van Doorn MBA (ProCap Projectmanagement) binnen de sectie Bouwprocessen van prof.dr.ir. Hennes de Ridder het college ‘Strategisch Projectmanagement’. Ter afsluiting van dit college hebben groepjes master-studenten een essay geschreven over hun visie op het bouwproces. Cobouw publiceert op de aanbestedingspagina een selectie ‘verfrissende’ essays in ingekorte vorm. Vandaag het zesde en laatste deel, met Martijn Verstee, Wiedse Louwerse, Arnold Hietland en Joep Paulissen over het imago van de bouw.
Eerdere afleveringen verschenen op 2, 9, 23 en 30 mei,
en 13 juni

Reageer op dit artikel