nieuws

Rotterdam begint nieuw offensief tegen verpaupering wijken

bouwbreed Premium

Rotterdam start binnenkort een nieuw offensief tegen achterstallig onderhoud in de oude wijken. Eigenaar-bewoners krijgen (financiële) hulp aangeboden om hun woning op te knappen. Degenen die niet op dit aanbod ingaan, worden door de gemeente gedwongen in actie te komen.

Voor wethouder Hamit Karakus is de “tijd van niks doen” voorbij. De PvdA’er maakte afgelopen week bekend dat de Maasstad de plannen klaar heeft voor een stevige aanpak om het achterstallig onderhoud aan particuliere woningen in de oude wijken tegen te gaan.
De kleine VvE’s – in Rotterdam zijn het er zo’n 5000 – hebben vaak geen geld om het achterstallig onderhoud weg te werken en krijgen daarvoor ook geen lening bij de banken. Kern van de plannen van Rotterdam is dat die kleine VvE’s het aanbod krijgen lid te worden van een overkoepelend wijkorgaan waarin de corporaties Woonbron en WBR en een aantal banken samenwerken. Het orgaan pakt het achterstallig onderhoud aan en regelt de financiering met de banken. Eigenaar-bewoners die zich niet aansluiten en ook zelf niet aan de slag gaan om hun pand op te knappen, kunnen een aanschrijving van de gemeente op de deurmat verwachten. “Helemaal niets doen is geen optie”, aldus Karakus.
De Rotterdamse aanpak kwam aan de orde tijdens een Nirov-bijeenkomst over de plannen van het kabinet voor de “prachtwijken” Het achterstallig onderhoud aan particuliere panden in de oude wijken en de armlastige slecht georganiseerde verenigingen van eigenaren zijn een groot obstakel voor een effectieve facelift van de stadswijken, aldus diverse sprekers.

Fiscale maatregel

Zowel bouwvoorman Elco Brinkman als de Haagse bouwwethouder Marnix Norder vindt dat het kabinet met een nieuwe fiscale maatregel moet komen om de aanpak van het achterstallig onderhoud te stimuleren. Zonder een dergelijke prikkel zal er weinig tegen de verpaupering in de wijken kunnen worden gedaan, was de strekking van het betoog.
Brinkman maakte duidelijk dat in zijn ogen het achterstallig onderhoud en niet de nieuwbouw het grote probleem is in de oude wijken. Norder op zijn beurt ziet echter wel degelijk ook een grote rol voor de bouwers weggelegd bij de binnenstedelijke nieuwbouw.
De Haagse wethouder zei dat de grote steden “smachten” naar marktpartijen die het “lef en de lange adem” hebben om in de oude wijken aan de slag te gaan. Hij wees erop dat er maar vijf private partijen dit oppakken, terwijl er toch duizenden actief zijn in de woningbouw in Nederland. “De private partijen zijn wat lui geworden met al die Vinex-wijken. Een weiland volbouwen, kan iedereen. Het is jammer dat de private partijen de handschoen nu niet oppakken.” Volgens de wethouder is het echter een kwestie van tijd en zullen de bouwers op een zeker moment toch echt in actie moeten komen. “Let op je tellen want je wordt voorbij gefietst door jonge durfals die het wel doen”, waarschuwde hij de bouwers.

Reageer op dit artikel