nieuws

Robuuste dijk moet ook in het landschap passen

bouwbreed

Toekomstige rivierdijken moeten niet alleen veilig zijn, maar ook rekening houden met de ruimtelijke kwaliteit.

Dat is één van de belangrijkste strekkingen van de nieuwe leidraad Rivieren, die gisteren tijdens de ENW-dag (Expertise Netwerk Waterkeren) aan Anita Wouters, plaatsvervangend directeur-generaal Water werd aangeboden.
De nieuwe leidraad, waaraan vijf jaar is gewerkt, bundelt de twee verouderde delen die in de jaren tachtig werden opgesteld en biedt actuele inzichten. “Hij was hard aan vervanging toe”, vindt Bas de Bruijn die de leidraad namens het ENW toelichtte. Nieuw is dat de dijk van de toekomst niet alleen veilig moet zijn, maar dat deze ook oog heeft voor de rivier zelf, de ruimte en de omgeving. “Dat maakt het ontwerpproces boeiender maar ook ingewikkelder, omdat deze benadering meerdere disciplines vereist”, meent De Bruijn.
Volgens Maarten van der Vlist van Rijkswaterstaat inspireert water al eeuwen tot ontwerpen. Niettemin constateert hij dat de zoektocht naar een omgevingsbewuste dijk nog maar net is begonnen. “We staan aan de vooravond van een nieuwe slag. Er zijn kansen om de discussie over veiligheid alleen op te rekken.” Hij bemerkt dat de ruimtelijke ordening een groeiende behoefte heeft aansluiting te krijgen op het debat water en veiligheid.”
Van der Vlist gebruikte het begrip deltaveiligheid om aan te geven wat hij bedoelt. “We moeten streven naar een gezamenlijk product. Een optelsom van keren, anticiperen, evacueren, verzekeren en compartimentering. Kortom integraal dijken ontwerpen.”
Volgens De Bruijn is de geactualiseerde leidraad niet meer uitsluitend bedoeld voor dijkgraven. Ook gemeenten, belangengroeperingen en burgers kunnen ermee uit de voeten.

Alternatief

Nieuw is ook dat rivierverruiming als alternatief of in combinatie met dijken in het document is opgenomen. Bovendien schenkt het document aandacht aan ontwerpbelastingen. Ook de dijk zelf moet er volgens de makers in de toekomst anders uitzien. De Bruijn: “Waterkeringen moeten robuust, toekomstgericht zijn.” Volgens hem wil dat echter niet zeggen dat het robuuste ontwerp, het innovatieve en uitgekiende ontwerp om zeep helpt. Hij drukte de zaal in Arnhem vol ingenieurs en afgevaardigden van waterschappen en Rijkswaterstaat, op het hart dat het document geen keurslijf is, maar ook geen kookboek.
De Bruijn meent dat de leidraad in een nadrukkelijke behoefte voorzien. “Het is een nuttig en goed product met nieuwe inzichten, nieuwe technieken dat inspeelt op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn bovendien al mensen met eerder verschenen conceptversies aan het werk.”
Anita Wouters nam de nieuwe leidraad gisteren uit handen van ENW-voorzitter Verwolf in ontvangst. “Dit gedegen werk kan lang mee, omdat het aansluit op onze veranderde manier van denken. De enorme ontwerpstudies die nog voor ons liggen, zullen hier dankbaar gebruik van maken”, aldus Wouters.

Reageer op dit artikel