nieuws

Renovatiemarkt fors in de lift in Vlaanderen

bouwbreed

De renovatiemarkt verovert een steeds groter aandeel in de totale Vlaamse woningbouwactiviteiten. Renovatiewerken zijn momenteel in Vlaanderen al goed voor 42 procent van de totale omzet in de bouw. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Bouwunie, die de middelgrote en kleine bouwbedrijven in het Nederlandstalige deel van België vertegenwoordigt.

Volgens de Bouwunie investeren de Vlamingen steeds meer in onder andere hoogrendementsglas en condenserende verwarmingsketels. Er zijn verschillende redenen voor het feit dat het de renovatiemarkt voor de wind gaat. Naast de eigenlijke sanering – het woningenpark veroudert aanzienlijk – moeten heel wat woningen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker zoals het aanbrengen van modern comfort en energiebesparende ingrepen, het uitbreiden van een te kleine woning en het praktischer indelen van een oud huis.
Daarnaast is nieuwbouw niet meer voor iedereen weggelegd. Bouwgrond is erg duur geworden en steeds schaarser. Daardoor verwerven steeds meer Vlamingen een eigen huis door een bestaande woning te kopen en te renoveren. De verlaging van het btw-tarief (van 21 procent naar 6 procent) voor renovatiewerken aan woningen van 5 jaar en ouder steunt hen daarin. Ook de verlaging en meeneembaarheid van de registratierechten helpt een handje, zo zegt de Bouwunie.
Het toenemend belang van renovatie blijkt ook uit het aantal toegestane vergunningen. Het aandeel van de renovaties in het totaal van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen is in tien jaar tijd opgelopen van 28 tot 32 procent. Enkel voor doorgedreven renovatiewerken is een stedenbouwkundige vergunning nodig. De meeste renovatieprojecten zijn niet zo ingrijpend.
Wie zijn badkamer of keuken compleet laat renoveren en moderniseren, een nieuwe verwarmingsketel of hoogrendementsglas laat plaatsen, heeft geen vergunning nodig.
Deze evolutie heeft ook zijn economische gevolgen voor de bouwbedrijven die zich meer en meer heroriënteren: minder nieuwbouwprojecten, meer renovaties. In het begin van de jaren 1990 bedroeg het aandeel van de renovatie in de totale omzet amper 25%. Dat is nu opgelopen tot 42%.
Intussen zitten ook de energiebesparende maatregelen in Vlaanderen duidelijk in de lift. Het gaat bij de ruwbouw- en algemene aannemers om het plaatsen van dak-, vloer- en muurisolatie. Schrijnwerkers krijgen steeds meer vragen naar het plaatsen van (super)isolerende beglazing of hoogrendementsbeglazing en ook naar dakisolatie.
De installateurs merken een opmerkelijk stijging in de vraag naar energiebesparende verwarmingsketels (condensatieketel, hoogrendementsketel), thermostaatkranen, zonneboilers en fotovoltaïsche zonnepanelen.
De verkoop en plaatsing van hoogrendementsglas lag in 2006 89 procent hoger dan in 2002. Het aandeel van de condenserende verwarmingsketels in het totaal aantal verkochte gasketels is gestegen van 14 procent in 2002 tot 39 procent in 2006.
De Vlaamse bouwbedrijven krijgen steeds meer vragen van hun klanten naar informatie over premies en belastingverminderingen voor deze energiebesparende maatregelen. De aannemer treedt in deze steeds meer als adviseur voor de klant op.

Reageer op dit artikel