nieuws

Projecten in Randstad staan weer hoog op politieke agenda

bouwbreed Premium

Het kabinet stelt vrijdag de prioriteiten voor de Randstad vast. Minister Eurlings (verkeer) verwacht met zijn urgentieprogramma vooral de internationale concurrentiepositie van het gebied te verbeteren. Daarbij ligt de nadruk op het versnellen en vlottrekken van projecten zoals de bereikbaarheid van Almere, Schiphol inclusief Zuidas, de Rotterdamse haven en Utrecht.

De regering vindt dat de Randstad extra aandacht nodig heeft omdat internationaal onderzoek aantoont dat de concurrentiepositie ten opzichte van bijvoorbeeld het Ruhrgebied en de Vlaamse ruit wegzakt. Oud-premier Kok adviseerde het kabinet al eerder één Randstadprovincie te maken teneinde de slagvaardigheid te vergroten. Dat voorstel verdween naar de prullenbak, maar naar verwachting zal het kabinet een aparte ‘Raad van bestuur’ samenstellen om de bestuurlijke brei in te dammen en zich van een zakelijke aanpak te verzekeren. Eurlings zal als projectminister de rol van regisseur en ambassadeur vervullen. De bestuurders van de grote steden en provincies worden belast met individuele projecten. Zij worden verantwoordelijk voor een specifiek project en rapporteren aan Eurlings over de voortgang.
Om geen slagkracht te verliezen, wil de minister het aantal projecten beperkt houden. Selectiviteit, samenhang en snelheid zijn voor hem de sleutelwoorden. “Ik wil geen kerstboom met duizend en één ballen”, zei hij tijdens een werkbezoek aan de Noordvleugel. Hij had het toen over een “mandje projecten” om versneld aan te pakken, waar in elk geval de ontsluiting van Almere bijhoort. Het kabinet stelt vrijdag de prioriteiten vast, maar Eurlings heeft laten weten dat er ook daarna ruimte blijft om nieuwe initiatieven aan het programma toe te voegen.

Beperking

De vier Randstadprovincies en de vier grote steden adviseerden het kabinet onlangs vooral te letten op bereikbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling
Zij stellen een beperking tot acht hoofdopgaven voor. Versterken van de samenhang en aansturing van de Randstad staan bovenaan. Een betere verbinding tussen Almere – Amsterdam, Den Haag – Rotterdam en het knooppunt Utrecht volgen daar direct op. Ook Schiphol en de Rotterdamse haven staan op de lijst, naast een veilige en aantrekkelijke kust en rivierendelta en een groenblauw netwerk.
De Randstadbestuurders vragen het Rijk op korte termijn besluiten af te dwingen voor de A4 Midden-Delfland, de verbinding Amsterdam-Almere en verdubbeling van het spoor tussen Den Haag en Rotterdam.
De kans is groot dat het kabinet deze aanbevelingen overneemt en beslissingen voor deze slepende projecten zal forceren. Waarschijnlijk ziet Eurlings af van versnelde invoering (uiterlijk 2010) van een kilometerheffing voor de Randstad.

Reageer op dit artikel