nieuws

Project Maasboulevard Venlo betekent als eerste een strijd tegen water

bouwbreed Premium

Veel inwoners van Venlo zijn een beetje teleurgesteld. De met veel tamtam aangekondigde bouw van de Maasboulevard is al begonnen, maar er is niets te zien. En dat blijft nog even zo. “De komende anderhalf jaar zijn we als mollen in de grond bezig”, zegt directeur Nico Eurlings van projectontwikkelaar 3W. Hoofd afdeling bouwprojecten van Venlo, Stef Kuijpers, drukt het anders uit: “Normaal vier je een feestje als je op het hoogste punt komt, wij doen dat als we op het diepste punt zijn”. Dat laagste punt ligt op 0 meter NAP, aan de Venlose Maasoever betekent dat 19 meter onder het maaiveld.

Om juist langs de Maas het nieuwe gezicht van Venlo te bouwen, is een strijd met het water vereist, bevestigt ook projectmanager Serge van Dellen. “We hebben hier te maken met opstuwend grondwater vanuit de Maas, maar aan de andere kant met grondwater dat naar beneden stroomt vanaf het Duitse plateau. Die twee stromingen drukken aan twee kanten tegen de nieuwe parkeergarage, waarvan een van de wanden bovendien als waterkering voor de Maas dient”.
Die problemen heeft de aannemerscombinatie opgelost. De parkeerkelder gaat over een lengte van 350 meter door drie waterhoudende grindlagen. Elke grindlaag heeft een andere waterstroom, en dat vraagt om verschillende maatregelen. Die moeten voorkomen dat de omgeving natte voeten krijgt. Om “drijven” van de parkeergarage te voorkomen gaan er 1000 polsdikke ankers de grond in waarmee de parkeerkelder op 30 meter diepte aan een kleilaag wordt vastgeketend.
Naast de parkeergarage verrijzen langs de Maas 140 luxewoningen, 24.000 vierkante meter winkelruimte, een parkeergarage met 550 parkeerplaatsen, nog eens 9000 vierkante meter parkeerplaats bovengronds, en een uitbreiding van het bestaande theater. Met de bouw is in januari begonnen, met het storten van de onderste vloer wordt dit najaar begonnen. Maar pas een jaar later is de vloer van de nul-laag klaar en wordt het project zichtbaar op grondniveau. De oplevering van de Maasboulevard wordt half maart 2010 verwacht.
Technisch en organisatorisch is de aanpak van het gebied een van de meest prestigieuze projecten in Limburg. Eenmaal klaar, is de Maasboulevard niet alleen het visitekaartje van Venlo, maar vooral ook van de betrokken aannemers Van Nieuwenhuizen-Jongen en Van Wijnen. Samen hebben ze aannemerscombinatie Maas VOF opgezet. Zodra de bouw eenmaal de grond uit is, moet er tempo worden gemaakt. Er wordt dan gewerkt over de hele lengte van bijna 400 meter. Directeur Frank Zuthof van Van Nieuwenhuizen-Jongen zegt hierover: “We willen niet links beginnen en naar rechts werken, zoals bij rijtjes woonhuizen veelal gebeurt, maar zoveel mogelijk over de hele lengte tegelijk omhoog”. Daarvoor worden er drie bouwstromen gemaakt, waarbij op drie plaatsen tegelijk wordt begonnen, met drie ploegen en drie aanvoerstromen van materiaal. Logistiek een geweldige uitdaging, benadrukt directeur Raymond Vaessen van Van Wijnen. “Een project van die omvang vraagt grote hoeveelheden materiaal. Alleen al in de parkeerkelders gaan vele tonnen aan beton zitten.”
Gedurende de zomermaanden zijn grote ‘knijpers’ aan het werk om de sleuven voor de diepwanden te graven. Deze diepwand is een grond- en waterkerende wand dankzij een dubbele elastische watertoevoer. Hij kan grote verticale belastingen opnemen.
Om te voorkomen dat de tussen juli en oktober uitgegraven diepwanden (met een omtrek van 900 meter) weer dichtslibben met drassige grond, stort de aannemer betoniet in de sleuven. Deze steunvloeistof moet ervoor zorgen dat de sleuf stabiel blijft. Vervolgens wordt in de 80 centimeter brede en 18 meter diepe sleuven betonijzeren bewapening aangebracht. Daarna wordt het beton gestort, dat zwaarder is dan betoniet. Dat komt dan bovendrijven, en wordt afgezogen en teruggevoerd naar de in de buurt opgebouwde betonietcentrale, klaar voor hergebruik.

Reageer op dit artikel