nieuws

Ontwikkelaars willen ruimte aan rand van stad

bouwbreed

De regering moet vrij baan geven aan nieuwe woonlocaties aan de randen van de steden. Zo niet dan daalt de woningproductie tot hooguit 60.000 tot 65.000 per jaar. In een brief aan minister Cramer roept de brancheorganisatie van de ontwikkelende bouwers NVB op, de gedachte aan de compacte stad los te laten en te kiezen voor een integrale gebiedsontwikkeling. De winstgevende uitbreiding van de stadsranden kan dan gebruikt worden om de dure binnenstedelijke projecten te financieren. Zonder geld uit de integrale benadering is volgens de NVB de stedelijke vernieuwing gedoemd te mislukken. De ontwikkelaars noemen vreemd genoeg de oplevende conjunctuur als een belangrijke aanstichter van de opdoemende problemen. “Het personeelstekort neemt ernstige vormen aan”, signaleert voorzitter Jo Goossens. “Dit in combinatie met de verscherpte eisen van de overheid en de gestegen prijzen van de toeleveranciers, leidt dit jaar tot extreme kostenstijgingen in de bouw. We rekenen op 10 procent”.De flink duurdere bouw is voor de NVB niet de enige beer op de weg. De brancheorganisatie waarschuwt voor de effecten van de internationaal steeds grotere vraag naar geld. Afgelopen drie maanden maakte de lange rente over tien jaar al een sprong van 3,9 naar 4,6 procent. Logischerwijs zal de hypotheekrente volgen en – naar schatting van de NVB – stijgen naar 5,5 tot 6 procent. Het scenario betekent een verzwakking van de koopkrachtige vraag. Alleen al op basis van de economische bloei verwachten de ontwikkelaars lastige jaren tegemoet te gaan. Als bewijs voor de sombere toekomstvisie wijst de NVB op de in het eerste kwartaal met 20 procent ingezakte verkoop van nieuwbouwwoningen. De NVB wil graag met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu om tafel in een poging een aantal structurele knelpunten uit de weg te ruimen. Een aandachtspunt betreft de kloof tussen aanbod en woonwensen van de burger. Het droombeeld van de compacte stad leidt tot verdichting en de bouw van steeds meer appartementen. Het aanbod aan appartementen is zo groot dat voorzitter Goossen ernstige afzetproblemen voorziet. In het schrijven wijst de NVB ook nog maar eens een keer op de hoge grondprijzen die de gemeenten in rekening brengen. De wal zal het schip keren, denken de ontwikkelaars. Want als de gemeenten vertikken de prijzen aan te passen, loopt de woningbouw vast in onverkoopbare objecten. De NVB vraagt Cramer uiterst terughoudend te zijn met kostenverhogende aanpassingen van het Bouwbesluit. Anders dan in het verleden zouden niet de woningbouwers maar de consumenten gestimuleerd moeten worden tot het treffen van energievriendelijke maatregelen.

Knelpunten

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels