nieuws

Ondernemers vechten voor voortbestaan ORET-subsidie

bouwbreed

De geldstroom die de bouw van onder meer waterzuiveringsinstallaties en havenwerken in ontwikkelingslanden mogelijk maakt (ORET-subsidie) moet in een verbeterde vorm blijven bestaan. Een brief van die strekking is door de top van het Nederlandse bedrijfsleven gestuurd aan minister Koenders van ontwikkelingssamenwerking.

Tot de ondertekenaars behoren onder meer R. Kottman, bestuursvoorzitter van Ballast Nedam, G.P. Dral, die dezelfde positie bekleedt bij Grontmij Nederland en J.A.P. van Oosten, voorzitter van de raad van bestuur van de Koninklijke BAM Groep. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben instemmend gereageerd op het schrijven.
ORET staat voor Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties. Het programma richt zich op de duurzame economische vooruitgang van derdewereldlanden. Daarom komen onder meer havenwerken en waterzuiveringsinstallaties voor de toelage in aanmerking. Verder richt de geldstroom zich op het verbeteren van het ondernemersklimaat binnen ontwikkelingslanden.
Het geld moet worden aangevraagd door een Nederlands bedrijf dat leverancier is van de goederen en diensten die in een bepaald ontwikkelingsland worden gebruikt. Wordt de subsidie toegekend, dan bestaat deze uit een schenking van de Nederlandse overheid aan de betreffende staat.

Export

Minister Koenders wil de subsidie in 2008 afschaffen en ontwikkelingsgelden besteden aan het tegengaan van armoede. Volgens de bewindsman is ORET eigenlijk een bijdrage die de Nederlandse export moet bevorderen.
De ondernemers zijn fel gekant tegen het afschaffen van de subsidie. “Het te zijner tijd stoppen van het programma betekent een schadepost voor alle betrokkenen en het einde van een geloofwaardige relatie tussen Nederland en de betrokken ontwikkelingslanden”, aldus de brief. Volgens de briefschrijvers kan de manier waarop het geld wordt besteed, verbeteren door onder meer de aandacht te richten op het financieren van projecten in de publieke infrastructuur. Daar komt bij dat opdrachtgevers uit derdewereldlanden meer moeten worden betrokken bij het tot stand komen van het project waaraan de bijdrage is toegekend. “Door inzet van onze kennis en kunde, weten we – samen met de opdrachtgever – een project zo snel en optimaal mogelijk vorm te geven.”
Ook moet de naam van het subsidiesysteem worden veranderd. “Om de misperceptie van exportsubsidie weg te nemen en meer recht te doen aan de ware aard, namelijk het financieren van investeringen in publieke infrastructuur”, zo staat in de brief.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels