nieuws

Nog even zweten voor heropening haven Breda

bouwbreed Premium

Het is nog even flink aanpoten, maar het komt allemaal goed. Dat stelt projectmanager E. Willekens van de gemeente Breda over de heropening van de gedempte haven. Met man en macht werken de aannemers Rasenberg en Colijn aan de afwerking. Ze hebben nog drie dagen; dit weekeinde wordt de opening groots gevierd.

De eerste fase is – hoewel zeer complex – volgens Willekens toch voorspoedig verlopen. De aanleg van de nieuwe Tolbrug bijvoorbeeld, die de overgang markeert van de haven naar de volgende fase: het terugbrengen van de rivier de Mark. Op de hoek zit de brug bijna tegen het eeuwenoude enigszins scheefstaande pand Op de Trapkes aan. “We hebben de damwand op een meter van het pand gedrukt. Dat gaat redelijk goed. Er zit wel wat beweging in”, zegt Willekens.
De omgeving van de haven is tijdens het werk goed gemonitord. Na een nulmeting van de panden aan weerzijden van het water zijn er zo’n 600 zettingsboutjes aangebracht en 200 prisma’s om de gevelstand in de gaten te houden. “En bij het intrillen van de damwanden zijn huizen in een straal van 35 meter dagelijks opgemeten.” De ernstigste schade tot nu toe is het verzakken en scheuren van de winkel van een postzegelhandelaar, dat grenst aan het pand Op de Trapkes. Tijdens het drukken van de damwanden is het losgekomen van De Trapkes. “De zaak ligt nu bij de verzekering. We kijken wat de herstelmogelijkheden zijn.”
Een geluk bij een ongeluk is volgens Willekens dat het voormalige elektriciteitshuisje dikke betonnen wanden heeft. Daardoor is het blok als geheel een paar centimeter verzakt, waardoor de constructie nog intact is. Andere schaden hebben zich ook voorgedaan, maar die zijn aanzienlijk minder ernstig. Veelal gaat het volgens hem om cosmetische schade.
De ernstigste tegenvaller deed zich een jaar geleden voor bij het aanbrengen van de groutankers die de oude kademuren verbinden met de betonnen wanden van de voormalige parkeergarage. Willekens: “Sommige ankers hadden niet genoeg houvast in de ondergrond en kwamen los. De sonderinggegevens kwamen niet overeen met de werkelijkheid.” Als oplossing zijn er extra ankers in een wat schuinere hoek aangebracht.

Stratenmakers

Van al die problemen is niets meer te merken. Vanaf de nieuwe Hoge Brug aan de centrumkant heerst rust. De bouwhekken zijn verdwenen, de kadewanden opgemetseld, er zijn bomen, lichtmasten en fietsbeugels geplaatst en de waterdiepte is met 1.70 meter al helemaal op het juiste peil. Stratenmakers leggen nog de laatste hand aan het plaveisel van de lage kade en maken aanlegringen voor kleine bootjes. In het water drijven kleurrijke piepschuimen huisjes, vooruitlopend op de feestvreugde. Eigenaren grijpen de terugkeer van het water in de stad aan om hun panden op te knappen of uit te breiden.
Aan de havenkant van het Spanjaardsgat bij het Kasteel van Breda is de bedrijvigheid nog groot. De laatste damwand moet weg, de railing moet worden aangebracht en ook hier zijn stratenmakers bezig. Het verlaagde terras voor de Spinolaboot is bijna klaar. Een stukje oude kademuur geeft wat problemen. Het is de vraag of die op tijd af is.
Al vanaf het begin van het werk, najaar 2005, trekken de werkzaamheden veel bekijks. Niet altijd tot genoegen van projectleider J. Joosen van aannemer Rasenberg. “Soms stonden ze bijna op het werk en meestal weten ze het beter.” Ook op de Hoge Brug staan belangstellenden.

Bouwkuip

Met de heropening van de haven zit de eerste fase van het project de Nieuwe Mark er op. In 1964 werd de oude haven gedempt om plaats te maken voor een ondergrondse parkeergarage. Veertig jaar later moest de parkeerplaats weer wijken voor het water. Lange tijd konden de aannemers werken in de bouwkuip van de voormalige parkeergarage en de voeten dus drooghouden. “We hebben zo lang mogelijk gewacht met het slopen van de vloer van de parkeergarage”, vertelt Willekens.
Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan de eerste fase hebben de aannemers bouwketen, hekken en materieel een stuk verderop richting Markendaalseweg verplaatst. Daar zijn ze al volop bezig met de tweede fase: de aanleg van de Nieuwe Mark. De toevoeging nieuw is gekozen omdat de rivier een stuk smaller wordt dan in het verleden en bovendien om kosten te besparen – na lange politieke discussies – verhoogd wordt aangelegd.

Aanbesteding

Omdat de aanbesteding financieel gunstig uitpakte, heeft de gemeenteraad een gedeelte van dat aanbestedingsvoordeel beschikbaar gesteld om alvast een aantal technische maatregelen te nemen die het mogelijk maken om de rivier in de toekomst toch nog te verdiepen, zodat het waterpeil gelijk komt met dat in de haven.
Het ontwerp van twee bruggen is aangepast, er komt een verdiepte oversteek van het hoofdriool bij het gemaal en naast het pand Op de Trapkes zijn dikkere en diepere damwanden aangebracht met verankering om de stabiliteit te verzekeren. Willekens: “We hebben al het werk rond de Trapkes wat naar voren geschoven. Het is meerwerk, maar ik heb niet meer tijd gekregen. Dan moet je kijken hoe je het slim kunt inpassen.”
De tweede fase waarbij het water over de Markendaalseweg stroomt tot aan de Waterstraat, moet eind volgend jaar klaar zijn. Het uiteindelijke doel is dat de rivier ooit nog wordt doorgetrokken over het terrein van de huidige Seeligkazerne naar de Singel, maar dat sluitstuk is erg ongewis. Het is nog niet bekend wanneer Defensie vertrekt en het terrein vrijkomt.

Reageer op dit artikel