nieuws

Nieuw onderzoek naar steiger Amercentrale

bouwbreed

Het gerechtshof in Den Bosch heeft geen uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen de ontwerper van de steiger in de Amercentrale. Een onafhankelijke deskundige moet uitsluitsel geven en de meningen van de elkaar tegensprekende deskundigen tegen elkaar af te wegen.

Het tussenarrest betekent dat het hof niet blindvaart op de bevindingen van TNO. Die organisatie leidde het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval eind september 2003 waarbij vijf gritstralers om het leven kwamen. TNO kwam tot de conclusie dat het ontwerp van de steiger niet deugde. Omdat er veel te weinig schoren waren aangebracht, was die instabiel. De onderzoeksorganisatie voerde een zogenaamde eerste-ordesterkteberekening uit met een stabiliteitstoets.
De Belgische steigerbouwbedrijf Albuko kwam echter op de proppen met een deskundige met een heel ander verhaal. Constructeur dr.ir. Y. Willems beweerde dat uit veel geavanceerdere tweede-ordeberekeningen van zijn hand bleek dat de steiger was opgewassen tegen de belasting. De oorzaak van het bezwijken lag volgens hem in het uitbuigen van de ketelwand waarop de steiger afsteunde. Dat kon zeker niet Albuko of diens hoofdontwerper Marc S. worden aangerekend.
De rechtbank in Breda hechtte vorig jaar weinig belang aan Willems’ bevindingen. De Vlaamse constructeur zou bovendien niet alle informatie hebben verstrekt over de door hem uitgevoerde berekeningen. Het hof oordeelde na een veel beknopter onderzoek dat het over te weinig informatie beschikte om een uitspraak te kunnen doen. Daarom gaat het nu op zoek naar een nieuwe deskundige. Wellicht is dat prof.ir. H.H. Snijder van de TU Eindhoven. Die beantwoordde op verzoek van de advocaten van ontwerper Marc S. enkele vragen over de meest geëigende rekenmethoden om sterkte en stabiliteit van steigers te bepalen.

Verheugd

Advocaat mr. R. de Bree van de steigerontwerper was aan de ene kant verheugd dat het hof gevoelig was voor zijn argumenten. Aan de andere kant vond hij het vervelend dat de lijdensweg voor zijn cliënt langer duurt. In de rechtzaal maakte S. namelijk een aangeslagen indruk en gaf hij aan veel last te hebben van het ongeval. Voor de rechtbank in Breda kreeg hij vorig jaar een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar opgelegd. Bij het hoger beroep hoorde hij een werkstraf van 480 uur eisen. Het is nog onduidelijk wanneer het hoger beroep wordt hervat.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels