nieuws

Neerwaartse spiraal bouwvergunningen

bouwbreed Premium

De afgifte van bouwvergunningen voor woningen is terechtgekomen in een sterk neerwaartse spiraal. Alleen al in Noord-Holland bestaan 3000 bouwplannen minder.Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert dat al twee kwartalen achtereen minder bouwvergunningen zijn afgegeven dan in de vergelijkbare periode het voorgaande jaar. In het eerste kwartaal bedroeg de daling 23 procent. De afname vertaalt zich in ruim 5000 minder bouwplannen. In de eerste drie maanden van het jaar werden amper 18.000 bouwvergunningen verstrekt.Vrijwel alle provincies worden getroffen door het verschijnsel van de afnemende initiatieven om tot bouw te komen. Na Noord-Holland (minus 3000 vergunningen) zijn het zwaarst getroffen Utrecht (1400), Limburg en Overijssel (beide 900).Noord-Brabant verrast met een stijging van bijna 1000 vergunningen. Groningen en Gelderland laten een heel lichte toename zien.Behalve in de afgifte van de vergunningen zit ook krimp in de concrete productie van woningen. In het eerste kwartaal werden 10.000 panden opgeleverd. Het aantal betekent een daling van ruim 2000 ten opzichte van de startmaanden in 2006.De woningbouw neemt het sterkst af in Limburg en Utrecht. Beide provincies kwamen ruim vijfhonderd woningen achterop. In Noord- en Zuid-Holland zijn de dalingen iets minder pregnant. Precies zoals bij de afgifte van de vergunningen is Noord-Brabant een grote uitzondering. In de provincie kwamen in de eerste drie maanden van het jaar driehonderd woningen meer gereed. Ook Groningen zit in de plus, ook al bedraagt de stijging maar enkele tientallen huizen.Eind maart bedroeg de voorraad nog op te leveren woningen ruim 177.000. Ten opzichte van het voorjaar 2006 zit een 11 procent hogere productie in de pijplijn. Verreweg de grootste toename valt te zien in Zuid-Holland. In de meest bouwlustige provincie zijn 5500 nieuwe woningen meer in aantocht dan een jaar geleden. Na Zuid-Holland zijn met ruim 2000 woningen Gelderland en Overijssel (plus 1800) de grootste groeiers.

Achterop

Reageer op dit artikel