nieuws

Minister Vogelaar deelt zorg over onderhoud huizen niet

bouwbreed Premium

Minister Vogelaar (wonen) is niet bezorgd dat grote aantallen huurders met een laag inkomen in de problemen komen als zij hun woning van de corporatie hebben gekocht.

Volgens de minister komt het slechts incidenteel voor dat de huiseigenaren financieel klem komen te zitten, omdat hun woning in waarde daalt door achterstallig onderhoud.
Vogelaar reageert daarmee op de noodkreet van Vestia. Vestia liet begin deze maand in Cobouw weten dat een half miljoen particuliere huiseigenaren met een laag inkomen in de problemen komen, omdat hun woning in waarde daalt door achterstallig onderhoud.
De huiseigenaren hebben zelf geen geld om hun woning, die vaak in een achterstandswijk staat, op te knappen en krijgen vanwege de waardedaling geen extra hypotheek. Ze kunnen de woning ook niet verkopen, omdat ze dan met een flinke schuld blijven zitten. Voor de SP was het signaal van Vestia reden om bij de minister te pleiten voor een pas op de plaats met de verkoop van corporatiewoningen aan huurders met een laag inkomen.
Volgens Vogelaar is het echter sterk de vraag of de verkoop van huurwoningen zorgt voor de problemen. Ze wijst er in dat verband op dat Vestia juist helemaal niet veel goedkope huurwoningen in de verkoop zet.
Volgens de minister gaat het in elk geval niet om de half miljoen huiseigenaren waarover Vestia spreekt. Volgens haar blijkt uit onderzoek juist dat de kwaliteit van de voorraad sinds 1990 sterk is verbeterd.

Reageer op dit artikel