nieuws

Minder opdrachten voor woningbouwers, grond- en waterbouw komt handen tekort

bouwbreed

De orderportefeuille van de woningbouwers is in juni met 0,2 maand afgenomen. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) maandelijks onder ruim vierhonderd hoofdaannemers maakt in opdracht van de Europese Commissie.

Van de woningbouwers melden vier op de vijf bedrijven een stabiele productie. Voor 16 procent van de aannemers nemen de werkzaamheden duidelijk toe. Een groep van 3 procent daarentegen ziet het werk afnemen en kan wel wat extra opdrachten gebruiken. Gemiddeld hebben de woningbouwers een werkvoorraad van 9,3 maand.
In de sector woningbouw treffen de meeste werkgevers geen belangrijke obstakels op hun weg. Toch klaagt 28 procent over stagnatie. De belangrijkste beperking geldt de personeelsvoorziening. Van de bedrijven slaagt 16 procent er niet voldoende in medewerkers aan te trekken. In 3 procent van de gevallen wil het werk niet vlotten vanwege problemen met de aanvoer van materialen. Hier en daar ontstaan spanningen met de onderaannemers.
Van de woningbouwers is 37 procent van de bedrijven van plan komende maanden meer personeel aan te nemen. Twee op de drie ondernemers rekenen op een stijging van de afzetprijzen. De hoofdaannemers in de utiliteitsbouw hebben gemiddeld een werkvoorraad opgebouwd van 7,8 maand. Een op de tien bedrijven signaleert een afname van het werk. Een twee keer zo grote groep wrijft zich in de handen over extra opdrachten.
Stagnatie is bij de utiliteitsbouwers een iets groter probleem dan in de woningbouw. Het gebrek aan personeel laat zich duidelijker merken. Desondanks bereidt slechts een kwart van de ondernemers uitbreiding van de personele sterkte voor.

Personeelstekort

In de grond-, water- en wegenbouw nemen de personele problemen snel toe. Slechts 4 procent van de bedrijven geeft personeelsgebrek aan als oorzaak van stagnatie. Dit cijfer betekent een verdubbeling ten opzichte van de situatie in mei. Vooral de grond- en waterbouw komt handen te kort.
De wegenbouw is de sector met de snelst groeiende bedrijvigheid. Liefst 56 procent ziet meer werk op zich af komen. De hoeveelheid onderhanden werk bedraagt 7,2 maand. Bijna de helft van de wegenbouwers zoekt actief naar nieuwe medewerkers. Voor 44 procent is duidelijk dat de prijzen verder omhoog gaan.
De grond- en waterbouw heeft opdrachten genoeg om 7,7 maand vooruit te kunnen. Twee op de vijf ondernemers geven aan komende maanden drukker in het werk te zitten. Een derde van de bedrijven vergroot zijn activiteiten op de arbeidsmarkt. De prijzen vertonen een stijgende tendens.

Reageer op dit artikel