nieuws

Met paspoort bouwen op kavels Almere

bouwbreed Premium

Almere wil particuliere opdrachtgevers in de woningbouw in toom houden met een ‘kavelpaspoort’ met strenge eisen om de omgevingskwaliteit te garanderen. “Het gaat niet om welstandsvrij bouwen; regels zijn gewenst”, vindt Jacqueline Tellinga, projectleider van het Homeruskwartier in Almere, een van de wijken waar de gemeente op grote schaal inzet op particulier opdrachtgeverschap.

Tellinga voert het woord namens haar wethouder op een congres gisteren van de Federatie Welstand, dat gisteren is gehouden in samenwerking met de gemeente in de nieuwe schouwburg in haar stad. De wethouder, Adri Duijvestein, moest wegens ziekte verstek laten gaan.
In het kavelpaspoort komen regels voor zaken als het bebouwingspercentage, rooilijnen, goothoogten en erfafscheidingen. De grote ambitie van Almere om mensen zoveel mogelijk hun eigen huis te laten bouwen moet worden waargemaakt met een bevolking die daarin geen traditie kent. De praktijk is tot nu toe dat op de uitgegeven kavels van gemiddeld 400 vierkante meter standaard een greep wordt gedaan uit het catalogusassortiment.

Micro-economie

Tellinga blijft er toch van overtuigd dat met de ingeslagen weg in velerlei opzicht rijke wijken tot stand kunnen komen. Omdat ze naar de zin van de bewoners zijn maar ook omdat “veel micro-economietjes zullen ontstaan” die de stad versterken. Voorbeelden ziet ze in Amsterdam, waar dure stadsvilla’s bijvoorbeeld een appartement kunnen herbergen waarmee de minder bemiddelde koper zijn droom haalbaar maakt.
Met de gedachte dat ook regelloos bouwen tot mooie steden leidt, rekenen de welstandsvertegenwoordigers hardhandig af. Ten onrechte wordt de Amsterdamse grachtengordel als voorbeeld aangevoerd dat dit wel kan, stelt architectuurhistoricus Dirk Baalman van de Overijsselse welstandsorganisatie Het Oversticht. “Er golden destijds heel veel regels die ervoor hebben gezorgd dat de grachtengordel eruit ziet zoals die eruit ziet. Daar komt bij dat iedereen zich voor de vormgeving voegde naar de geldende mode.”

Cruciaal

De Federatie Welstand ziet de inpassing van particuliere bouw in het grotere stedelijk geheel als een cruciaal punt, reden genoeg om voor een dag neer te strijken in Almere, waar de prominente PvdA’er Duijvestein de toon zet. Maar met de politieke barometer in gedachte wordt de blik deze dag ook vast op Oss gericht.
SP-wethouder Jules Iding uit deze Brabantse worstmakersstad toont zich noch een groot pleitbezorger noch een tegenstander van het particulier opdrachtgeverschap. “Het zijn aardige experimenten”, overweegt hij, “maar om dit nou neer te zetten als dat wat het volk allemaal wil. Wij wonen in het land van de bouwvakkers en die zijn erg bedreven in het bouwen van boerderettes. Daar voelen ze zich vast prettig mee maar wat dat nou bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit…?”

Reageer op dit artikel