nieuws

Massaal protest tegenvrijgeven OZB-tarief

bouwbreed Premium

Ruim een half miljoen huiseigenaren heeft een protestbrief gestuurd naar de fracties in de Tweede Kamer omdat ze het niet eens zijn met het vrijgeven van de tarieven voor onroerende zaak belasting (OZB).

Ruim een half miljoen huiseigenaren heeft een protestbrief gestuurd naar de fracties in de Tweede Kamer omdat ze het niet eens zijn met het vrijgeven van de tarieven voor onroerende zaak belasting (OZB).
De briefschrijvers roepen de kamerleden op niet in te stemmen met de plannen van de regering om de maximering van de OZB volgend jaar te laten vallen. De Vereniging Eigen Huis maakte dat bekend. De organisatie vreest dat de OZB-tarieven enorm zullen stijgen als gemeenten volgend jaar de hoogte van deze tarieven mogen bepalen.
Via de website van de Vereniging Eigen Huis is een standaard protestbrief te versturen.

Reageer op dit artikel