nieuws

Lucht snelweg schoon door tunnel of kap

bouwbreed

Tunnels en lichte overkappingen houden de lucht rond snelwegen het beste schoon. De voordelen van deze constructies wegen voldoende op tegen nadelen als het moeten voldoen aan bijvoorbeeld de strenge eisen die de tunnelveiligheid stelt. “Het middel is niet erger dan de kwaal”, vindt Hans Huijben van de Bouwdienst Rijkswaterstaat.

De lucht rond snelwegen is vuil; er dwarrelt meer fijn stof dan de norm toestaat en ook de hoeveelheid stikstofoxide valt vaak te hoog uit. “De reden dat bouwplannen voor die locaties dan niet doorgaan,” zei Huijben in Amstelveen op een bijeenkomst van het Centrum Ondergronds Bouwen. De weg via een tunnel onder die locatie voeren of met een overkapping van de omgeving afschermen biedt dan uitkomst. Het verkeer brengt in zo’n compartiment echter een overmaat aan onder meer fijn stof en stikstofoxide in de lucht. Auto’s trekken en duwen die vervuilde lucht naar buiten. Huijben: “Op de plaats waar de tunnel of de overkapping eindigt, kan de kwaliteit van de lucht dan tot boven de grenswaarden verslechteren.” Hetzelfde gaat op voor de in/uitgang van parkeergarages. De simpelste oplossing: niets doen omdat overschrijding 100 meter verder volgens Huijben al niet meer te meten is. Iets meer moeite en middelen vergen het verdunnen of het filteren van de vervuilde lucht. Verdunning ontstaat bijvoorbeeld door de afvoer via een ventilator en een hoge schoorsteen. “Niet de goedkoopste methode,” vindt Huijben, “zo’n installatie verbruikt jaarlijks al snel enkele miljoenen kilowattuur aan elektriciteit.” Dat kost de beheerder geld en zorgt niet per definitie voor een beter milieu. Het opwekken van de energie brengt bijvoorbeeld extra CO 2 in de lucht.
Filteren is ook duur, niet in de laatste plaats omdat wereldwijd maar een handvol fabrikanten deze specifieke filters maakt. “Industriële filters sorteren geen effect, omdat die voor grotere concentraties en andere omstandigheden zijn bedoeld”, legt Huijben uit. Specifieke filterinstallaties voor wegen verbruiken ook al snel enkele miljoenen kilowattuur aan elektriciteit.

Parkeren

“Auto’s hoeven niet te rijden om de lucht te bezoedelen”, meent directeur Maarten de Boer van het Amsterdams Parkeer Fonds. Dat doen ze ook wanneer de chauffeur met draaiende motor wacht tot een vrachtwagenbestuurder klaar is met verladen. Geparkeerde auto’s langs het trottoir maken het vaak onmogelijk om langs de vrachtwagen te rijden. En een auto veroorzaakt extra vervuiling wanneer de chauffeur blok na blok moet omrijden om een lege parkeerplaats te vinden.
“Automatische ondergrondse parkeergarages lossen dat probleem afdoende op”, vindt De Boer. Ook de Amsterdamse wijk De Pijp zou gebaat zijn met zulke garages. “Ondergrondse stallingen kunnen er voor zorgen dat ruim 3000 auto’s van de straat verdwijnen.”
De Boer legde het stadsdeelbestuur ruim twee jaar geleden het plan voor een automatische ondergrondse parkeervoorziening. Tot nog toe nam het stadsdeel er geen besluit over; mogelijk vanwege de kosten. “Op straat parkeren kost de autobezitters in De Pijp 10 euro per maand,” zegt De Boer. “Voor omgerekend 0,30 cent per dag is geen garage te bouwen.”

Koningspleijn

Een schoon industriegebied noemt Arnhem het toekomstige bedrijventerrein Koningspleijn. “Het wordt het centrum van innovatie, duurzaamheid en toegepaste energie- en milieutechnologie,” voegt projectmanager John Troost er aan toe. De gemeente wil de lucht rond Koningspleijn schoonhouden door vervuilende industrie en overslagfaciliteiten onder de grond te brengen. Houtverduurzamer Titanwood zit er al. De procestechnologie van dit bedrijf staat bij Troost model voor de activiteiten die hij graag op Koningspleijn ziet komen. Door eerdere toezeggingen komt er echter ook een asfaltcentrale. “Dat leek een probleem te worden maar het bleek een kans om bestaande technieken duurzamer te maken”, legt Troost uit. De centrale zal met een warmte uit een warmtekrachtcentrale zijn koud asfalt drogen. En dat is volgens hem weer een voorbeeld van de samenhang die Arnhem tussen de verschillende soorten bedrijvigheid wil bevorderen.

Reageer op dit artikel