nieuws

Leeuwarden voert te schraal grondexploitatiebeleid

bouwbreed

Gemeente Leeuwarden moet zich met het grondexploitatiebeleid meer richten op het maken van winst. De opbrengsten dienen te worden gebruikt om minder rendabele nieuwbouwplannen te financieren. Ook kunnen ambtenaren scherper onderhandelen. Dat zijn bevindingen van onderzoeksbureau Ecorys, die in het rapport Gegronde regie staan geformuleerd.

Het bureau deed onderzoek naar het grondexploitatiebeleid van de Friese gemeente. De Leeuwarder rekenkamer had hier op aangedrongen, omdat bij de woonwijk Zuidlanden sprake van een budgetoverschrijding was.
Daarom nam het onderzoeksbureau de wijk als voorbeeld in het rapport. De hoofdconclusie van het document is dat de kaderstelling voor het grondbeleid op de goede weg, maar nog onvolledig en niet actueel is. Ook is de informatievoorziening vanuit het college aan de raad voor verbetering vatbaar.
Ecorys doet de gemeente Leeuwarden een aantal aanbevelingen. In eerste instantie moet de Nota grondbeleid geactualiseerd worden.

Thema’s

De huidige Nota grondbeleid raakt wel een groot aantal onderwerpen, en over het algemeen worden ook de juiste thema’s aangesneden. Het ontbreken van een actueel grondbeleid beperkt echter de controlerende rol van de gemeenteraad. De rekenkamer is van mening dat de reeds ingezette lijn verder uitgebouwd moet worden.
Ook op het gebied van winstgerichtheid kan volgens het onderzoeksbureau wat veranderen. De gemeente moet een houding aannemen die gericht is op winst, waarbij het risico op een negatief saldo op de grondexploitatie dan vooraf geminimaliseerd wordt.
Op het gebied van informatievoorziening zal de gemeente meer in moeten gaan op de ontwikkelingen van de grondexploitaties. Dat geldt ook voor de keuzes en de consequentie voor het financiële bedrijfsresultaat.
Volgens Ecorys heeft de gemeenteraad dan de mogelijkheid haar controlerende rol op het gebied van grondbeleid beter en meer adequaat in te vullen.
Een laatste aanbeveling van Ecorys is het versterken van de positie van de gemeente in publiek-private samenwerkingsprojecten. Hierbij moet de transparantie over pps-projecten aanzienlijk worden vergroot, de regie op de projecten verbeterd en de positie van de gemeente in pps-projecten versterkt. Hiermee kan de gemeente beter inzicht krijgen op verschillende zaken. Het onderzoeksbureau denkt hierbij aan de bijdrage van een pps-project aan verschillende programmadoelstellingen, financiële doelstellingen en concepten van de Stadvisie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels