nieuws

Langedijk betaalt tonnen terug aan ontwikkelaars

bouwbreed

De gemeente Langedijk gaat twee tot vier ton aan de plaatselijke woningbouwvereniging en andere projectontwikkelaars terugbetalen. Het betreft kosten die Langedijk onrechtmatig inde bij artikel 19 procedures en naar aanleiding van verricht onderzoek. De gemeente noemt het gevoelig, “maar je moet wel gewoon eerlijk zijn”.

Na twijfel van de Woningbouwvereniging Langedijk over het innen van kosten door de gemeente Langedijk heeft de gemeente een projectgroep in het leven geroepen om de eigen gebruikelijke methodiek onder de loep te nemen. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat de gemeente kosten in rekening bracht zonder juridische grondslag. De kern van het probleem zit volgens gemeentesecretaris E. Annaert in de vraag of een gemeente wel of niet de eigenaar is van de grond. “Als ze grondeigenaar is van de locatie waarop wordt gebouwd, is er niets aan de hand. De kosten voor bijvoorbeeld onderzoek kan een gemeente dan via de grondprijs verrekenen.”

Leges

Maar als ze geen grondeigenaar is, zoals bij zogenaamde binnenstedelijke ‘inbreilocaties’, ontstaat het probleem dat de (onderzoeks)kosten die de gemeente maakt niet zonder wettelijke grondslag mogen worden verhaald op de ontwikkelaar.
De gemeente Langedijk beraadt zich nu over een oplossing. “Een optie is de kosten via leges te verrekenen. We gaan ontwikkelaars vragen zelf het benodigde onderzoek uit te voeren en we zullen onderzoeken wat de nieuwe Grondexploitatiewet voor mogelijkheden biedt.” Deze wet is gekoppeld aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die volgend jaar juli in werking treedt.
Annaert: “We zijn naar verwachting niet de enige gemeente die met deze problematiek te kampen heeft. Via de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben gemeenten de problemen van verhaalkosten bij de centrale overheid aanhangig gemaakt.” L. van den Houten, beleidsmedewerker VNG, kent het “geval Langedijk” op zich niet. Zij weet wel dat veel Nederlandse gemeenten kampen met de moeilijkheid dat ze kosten moeten maken voor planologische medewerking zonder daarvoor een vergoeding te krijgen:

Ontwikkeling

“Gemeenten maken die kosten willens en wetens omdat het veelal gaat om de ontwikkeling van woningen en dat vinden ze uiteindelijk toch belangrijker.”
De komst van de Grondexploitatiewet juichen ze daarom toe. Intussen moet Langedijk de paar ton te veel geïnde kosten terugbetalen. “Je moet gewoon eerlijk zijn. Het is jammer dat het zo is gelopen, maar met de uitkomsten van het onderzoek is er in ieder geval duidelijkheid en uiteindelijk hebben alle partijen baat bij een heldere toedelin g van de kosten”, besluit Annaert. Woningbouwvereniging Langedijk was niet bereid commentaar op de zaak te geven. De betrokken advocaat van de woningbouwvereniging was onbereikbaar.

Reageer op dit artikel