nieuws

Kilometerheffing tochopnieuw uitgesteld

bouwbreed

Het kabinet neemt gas terug met de invoering van de kilometerheffing. Minister Eurlings (verkeer) stapt af van het voornemen om het rekeningrijden nog voor 2012 in te voeren. Verder wil het kabinet dat alle nieuwe woningen en gebouwen in de bebouwde omgeving in 2013 energieneutraal zijn.

Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde beleidsprogramma, waarin de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie een nadere uitwerking geven van de afspraken in het regeerakkoord. In het regeerakkoord werd aangekoerst op een invoering van de kilometerheffing nog deze kabinetsperiode. Vooral de PvdA had aangedrongen op versnelde invoering van de heffing die door het vorige kabinet was voorzien in 2012. Vice-premier Bos zei gisteren dat zijn partij daarop is teruggekomen. “Als we nu te snel gaan, lopen we te grote risico’s. De PvdA heeft niets aan een systeem dat de belastingbetaler op hoge kosten jaagt, terwijl de files niet afnemen.”
In de uitwerking van het regeerakkoord is de ambitie van het kabinet getemperd met de keuze voor een eerste “betekenisvolle en onomkeerbare” tussenstap op het gebied van beprijzing. Na de zomer zal het kabinet besluiten wat er deze kabinetsperiode wel gaat gebeuren.
Met het besluit komt verkeerminister Eurlings weer uit op de koers die het vorige kabinet had uitgestippeld voor de introductie van de heffing. Voormalig verkeersminister Peijs had haar opvolger al eerder gewaarschuwd niet overhaast te werk te gaan. Bij een te snelle invoering zal het bestaande draagvlak voor de maatregel worden verspeeld, stelde Peijs. “Het moet technisch 100 procent werken. Je moet niet hebben dat op verjaardagsfeestjes wordt uitgewisseld hoe je met je kastjes kunt knoeien.”

Extra

In het beleidsprogramma dat na het ‘100 dagen’-gesprek met de samenleving is opgesteld, staat uitgewerkt hoe de 7 miljard euro voor nieuw beleid en de 3 miljard voor lastverlichting worden verdeeld. Wegen en openbaar vervoer kunnen zoals eerder al bekend was rekenen op 500 miljoen extra. Veel geld in het openbaar zal gaan naar een betere benutting van het spoor en het onderhoud. Eurlings zet het extra geld voor de wegen in voor “kleinschalige maatregelen” tegen knelpunten en de aanpak van de luchtproblemen. Volgende week vrijdag neemt het kabinet een besluit over de aanpak van de problemen in de Randstad.
Voor energiebeparing zet het kabinet ruim 1 miljard apart. Duidelijk is al dat het kabinet jaarlijks 50 miljoen euro inzet om duurzame energie zoals windenergie te stimuleren. Het kabinet streeft er daarnaast er in de toekomst alleen nog huizen en kantoren worden gebouwd die energiezuinig zijn. Daardoor worden die gebouwen duurder, maar de extra kosten worden terugverdiend door een lagere gasrekening, zo staat in de plannen.

Reageer op dit artikel