nieuws

Huiswerk taboe voorleerling-bouwvakkers

bouwbreed

Leerlingen bouwkunde uit het middelbaar beroepsonderwijs besteden gemiddeld twee à tweeënhalf uur per week aan huiswerk. Voor leerlingen die een opleiding metaalbewerking volgen geldt hetzelfde. Beginnende elektrotechnici zijn wekelijks tussen tweeënhalf en drie uur thuis bezig met hun opleiding.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). De verklaring voor het geringe aantal wekelijkse uren huiswerk is dat de opleidingen vooral in de praktijk plaatsvinden, zodat de leerlingen weinig opdrachten mee naar huis krijgen. Ook het aantal uren dat ze in de schoolbanken doorbrengen is beperkt. Gemiddeld zitten de aankomende technici rond acht uur per week op school.
Het onderzoek dat werd gehouden onder in totaal 133.000 leerlingen van verschillende mbo-richtingen, wijst verder uit dat beginnende technici in meerderheid tevreden zijn over het onderwijs dat zij volgen.
Niettemin vindt ongeveer 20 procent van de aspirant bouwkundigen dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Dit percentage wijkt niet af van het gemiddelde van alle opleidingen.
Uitzonderingen hierop zijn de elektrotechnici en de metaalbewerkers. Van deze groepen geeft respectievelijk 31 en 27 procent aan dat als ze weer een opleiding zouden moeten kiezen, de keuze niet op hun huidige studie zou vallen. “Veel studenten klagen dat er met de invoering van het competentiegericht leren meer en meer problemen ontstaan”, aldus de JOB. “Lessen vallen uit, docenten zijn nergens te bekennen en studenten moeten drie weken studietijd vullen met een paar zelfstudieopdrachten waar ze binnen twee dagen al klaar mee zijn.”

Chaos

Volgens Job duiden de klachten op een grote chaos binnen sommige delen van het middelbaar beroepsonderwijs.
Positief is de JOB over de mogelijkheden een stageplek te vinden. Doordat de vraag naar personeel groot is, zijn veel bedrijven bereid leerlingen de mogelijkheid te geven werkervaring op te doen. Dat geldt in het bijzonder voor de bouwnijverheid. Van de stagiairs zegt 48 procent tevreden te zijn over hun werkervaringsplek. “Over de mate van contact tussen school en leerbedrijf, oordeelt nog steeds een kwart van de studenten negatief”, aldus JOB.
In het algemeen geldt dat leerlingen met een buitenlandse achtergrond meer moeite hebben een stageplaats te vinden, dan hun Nederlandse medescholieren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels