nieuws

Het Living Building Concept, wat is dat nu feitelijk?

bouwbreed

Met financiële ondersteuning van de Stichting PSIBouw (proces- en systeeminnovatie in de bouw) en inhoudelijke ondersteuning van onder andere de TU Delft en M3V wordt het Living Building Concept (LBC) als bouwprocesinnovatie voor het eerst in een praktijkproject te Veenendaal van theorie naar praktijk gebracht. Het LBC beoogt de markt te stimuleren innovatieve aanbiedingen te doen waarbij de aanbieder verantwoordelijk wordt voor zowel het (definitieve) ontwerp, de bouw als het onderhoud van het te realiseren gebouw. Tot de opdracht hoort ook het uitvoeren van wijzigingen aan het gebouw op basis van door de vrager ontwikkelde toekomstscenario’s om het gebouw in de loop der tijd ‘fit for purpose’ te houden (onder andere aangepast houden aan voortschrijdende onderwijskundige inzichten).

Met financiële ondersteuning van de Stichting PSIBouw (proces- en systeeminnovatie in de bouw) en inhoudelijke ondersteuning van onder andere de TU Delft en M3V wordt het Living Building Concept (LBC) als bouwprocesinnovatie voor het eerst in een praktijkproject te Veenendaal van theorie naar praktijk gebracht. Het LBC beoogt de markt te stimuleren innovatieve aanbiedingen te doen waarbij de aanbieder verantwoordelijk wordt voor zowel het (definitieve) ontwerp, de bouw als het onderhoud van het te realiseren gebouw. Tot de opdracht hoort ook het uitvoeren van wijzigingen aan het gebouw op basis van door de vrager ontwikkelde toekomstscenario’s om het gebouw in de loop der tijd ‘fit for purpose’ te houden (onder andere aangepast houden aan voortschrijdende onderwijskundige inzichten).
Kern van het LBC is het niet meer aanbesteden op basis van kostprijs plus voor een door de vrager uitgewerkte oplossing voor het gebouw, maar het uitdagen van de markt op basis van een vraagspecificatie om zoveel mogelijk waarde voor de vrager te creëren. De aanbieder kan winnen op basis van eigen creativiteit en waardecreatie. De bedenkers en initiators achter het LBC merken dat veel van met de bouw bekende partijen bij innovaties als deze steeds weer relaties zoeken met wat hen reeds bekend is (om zich begrijpelijkerwijs ook een beeld te kunnen vormen van wat bedoeld wordt). Vaak wordt deze vergelijking afgesloten met conclusies dat er niets nieuws onder de zon is. En dat is nu juist het aardige van een innovatie als het LBC:
− Het LBC beoogt op objectniveau (het gebouw) een bouwproces waarin de vrager zich laat verrassen door wat de bieder hem aan creatieve oplossingen te bieden heeft;
− Op procesniveau (het bouwen) willen de bedenkers en initiators zich weer juist laten verrassen door hoe de realiserende markt er zelf als geheel op gaat reageren.
Ofwel: de uiteindelijke verschijningsvorm van het LBC kennen we ook nog niet: wel de principes van de marktwerking die we nastreven. Wat we nu precies beogen, doen we in deze artikelenserie uit de doeken.

Transitie

Met de introductie van het LBC-denken beogen de bedenkers een transitie van het bouwproces naar de principes van een normale consumentenmarkt te bewerkstelligen:
1. Van vraaggestuurde voortbrenging naar aanbodgestuurde vraagontwikkeling. De aanbieder maakt en ontwerpt zijn eigen aanbod en probeert met innovaties zijn markt te behouden en te veroveren.
2. Van het steeds op maat naar eigen specificaties laten produceren en de bieder verrassen met je vraag, naar een consumentenmarkt waarin de vrager zich laat verrassen door wat de bieder te bieden heeft. Vragers komen met een oplossingsruimte in plaats van met een oplossing.
3. Van ‘U vraagt, wij draaien’ naar ‘Wij kunnen wat, en u kiest’.
4. Van de bieder die alleen doet wat de vrager zegt, naar een bieder die goed luistert maar nooit doet wat de klant zegt.
5. Van het aanbieden van een statische oplossing (bekende vraag op t=0) naar het aanbieden van verandering/aanpassing op basis van een veranderende vraag (vraag = f(t)). Vraag en aanbod voor een in de tijd sterk veranderende dienst.
6. Van het aanbieden van een product tegen kostprijs plus, naar het aanbieden en gezamenlijk produceren van waarde. Dynamische sturing op nut.
7. Van een productgeoriënteerde sector naar een procesgeoriënteerde sector.
In begrijpelijke taal wellicht te verwoorden als het proces hoe je een nieuw mobieltje aanschaft en onderhoudt. Wat je weet is dat je een telefoon zoekt voor mobiel telefoneren. Hoe je zo’n ding bouwt en ontwerpt weet je niet, wel dat ie moet kunnen bellen. En liefst ook betrouwbaar is. Je gaat naar de mobieltjeswinkel en wordt verrast door een enorm aanbod van alle mogelijke mobieltjes.
Je laat je goed voorlichten, het gaat daarbij om allemaal zaken wat je nog meer naast het telefoneren met zo’n ding kunt doen, en uiteindelijk kies je een toestel dat je van tevoren niet kende, met functies waarvan het bestaan je tot dan onbekend was. En doordat je een twee-jarig contract afsluit krijg je hem nog gratis mee ook. Veel waarde voor weinig geld, voor de provider overigens veel waarde op basis van een contractueel vastgelegd langdurig inkomen.
En natuurlijk zorgen ze dat er een grote trend is in deze mobieltjes zodat je hen elke twee jaar opnieuw gaat verzekeren van een langdurige omzet in ruil voor een nieuw gratis toestelletje. Een proces dat zich ook kenmerkt door vertrouwen. De consument legt niet tot in detail zijn door hem ontworpen oplossing neer in eigen specificaties. De consument stelt een vraag en biedt aan de bieder een oplossingsruimte aan. Op basis van consumentenwetgeving en garantievoorwaarden vertrouwt de consument dat hij een goed toestel krijgt en wanneer er iets aan de hand is, wordt dit opgelost door de bieder.
Harry Vedder
Directeur M3V Adviespartners
www.m3v.nl

Reageer op dit artikel