nieuws

Hellevoetsluis probeert nieuwe aanbestedingsmethode

bouwbreed

Bouwondernemer Albert Martinus wil meer doen dan alleen plantsoenen opknappen en wegen herbestraten. Daarom werkte hij met de gemeente Hellevoetsluis en TNO Bouw de integrale aanbesteding uit van de herinrichting van de Vogelbuurt.Bij veel gemeenten geniet het traditionele bestek nog steeds de voorkeur. Jammer, zo vindt Martinus. Want gemeenten, buurtbewoners en aannemers hebben veel te winnen bij een andere aanpak. “Gemeenten denken met een bestek goedkoop uit te zijn, maar meerwerk zorgt toch nog regelmatig voor budgetoverschrijdingen En je doet geen beroep op de kennis van de bouwer en de betrokkenheid van de bewoners.”

De ondernemer uit Hellevoetsluis heeft samen met de gemeente en Hans Lievense van TNO Bouw stap voor stap een integrale aanbesteding uitgewerkt. “De aannemer krijgt dan een budget waarbinnen alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd”, verduidelijkt Martinus.
“Er kwamen steeds weer andere beren. Maar we hebben ze een voor een in hun hok gestopt”, vertelt Lievense over zijn ervaringen in Hellevoetsluis. Zo waren er vragen over de Europese aanbestedingsregels en zorgen over andere marktpartijen. Die zouden volgens de gemeente wel eens over de wijze van gunning kunnen gaan klagen.

PSIBouw

De proef met de nieuwe aanbestedingsvorm wordt uitgevoerd in samenwerking met PSIBouw, een organisatie die vernieuwing in de bouwsector stimuleert. Uitgangspunt van het experiment is om het opknappen van de openbare ruimte in de Vogelbuurt zo aan te besteden, dat de bewoners maximaal worden betrokken bij de uitvoering en later bij het beheer. “Bij een traditionele aanbesteding mogen bewoners één keer naar een inspraakavond komen. En daarna moeten ze hun mond houden”, schetst Martinus zwart-wit de huidige praktijk. Wat de voormalige gemeenteambtenaar betreft niet bepaald de manier is om bewoners bij een herinrichting te betrekken.

Contact

In de Vogelbuurt is het er de afgelopen maanden heel anders aan toe gegaan. De Aannemerscombinatie Vogelbuurt – die bestaat uit het groenvoorzieningenbedrijf BTL uit Haren en Vibor, het bedrijfsonderdeel van de Martinus Groep dat zich heeft gespecialiseerd in het beheer van de openbare ruimte – heeft voor de herinrichting van start ging eerst intensief contact gezocht met de bewoners van de wijk.
Toen het vertrouwen eenmaal gewonnen was, gingen de buurtbewoners met de aannemer aan de slag. De samenwerking ging daarbij zover dat zaterdags de bewoners zelf meehielpen met het herinrichten van het groen. “Eerst zijn ze wantrouwig”, vertelt Martinus. “Ze denken dat we hen gebruiken als goedkope arbeidskrachten. Maar ze gaan om als duidelijk wordt dat ze zelf kunnen bijdragen aan hun buurt.”
Het succes van de samenwerking tussen aannemer en bewoners is uiteindelijk gevierd met een cultureel festival. “Eerst draaiden ze Turkse muziek, daarna kwam André Hazes”, herinnert Lievense zich. En het feest bracht de bewoners van de Vogelbuurt bij elkaar waardoor Martinus in toekomst voor zijn werk in de wijk op brede steun kan rekenen.
Zo hield Martinus aan het feest een waardevol contact over met de Turkse Arbeidersvereniging. “Die zijn echt heel goed georganiseerd.” De voorzitter van de vereniging mobiliseerde voor het festival zijn achterban en de samenwerking wordt nu ook zakelijk voortgezet. “Hij is ook ondernemer en samen gaan we nu Turkse jongens tot straatmaker opleiden. Want ik heb hard mensen nodig.” Het project is voor iets minder dan 2 miljoen euro aanbesteed. Daarbij zit niet alleen het opknappen van het groen en het herstraten van de wijk, maar ook twintig jaar onderhoud. En onderhoud betekent niet alleen het bijhouden van de perken en plantsoenen. Ook het zwerfvuil wordt door de aanneemcombinatie bijgehouden.

Budget

Martinus mag al een wereld hebben gewonnen, zijn droom heeft hij nog niet verwezenlijkt. “Eigenlijk moet iedere buurt zijn eigen onderhoudsbudget krijgen dat onder begeleiding van de gemeente door de bewoners wordt uitgegeven.” Lievense denkt dat de gemeente veel te winnen heeft bij de budgetgestuurde aanpak die Martinus voorstaat. “Integraal aanbesteden is zeker 15 procent goedkoper dan wanneer gebruik wordt gemaakt van een bestek.” Aanstaande donderdag vindt in de Vogelbuurt het symposium ‘Bewoners maken de wijk’ plaats.

Reageer op dit artikel