nieuws

Harderwijk kan beginnen met aanleg bedrijventerrein

bouwbreed

Harderwijk mag beginnen met de aanleg van het bedrijventerrein Lorentz-Oost tussen Harderwijk en Hierden. Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een zaak die de Vereniging Belangengroep Hierden had aangespannen.

De bewonersorganisatie probeert de aanleg van het bedrijventerrein tegen te houden. Ze is van mening dat er genoeg andere plaatsen zijn waar bedrijventerreinen kunnen komen. De Raad van State verklaart de bezwaren deels gegrond maar ziet daarin geen reden de aanleg nog langer tegen te houden.
Het bestemmingsplan Lorentz-Oost gaat uit van een terrein van 65 hectare dat plaats biedt aan een groot aantal bedrijven en dat Harderwijk een flinke economische impuls moet geven. Er kunnen bedrijven terecht tot in de milieucategoriëen 4 en 5. De Raad acht de afstanden tot de woonbebouwing in de buurt voldoende. Tevens vindt de Raad dat het bedrijventerrein niet zal leiden tot “een ernstige toename van de geluidhinder”. Ook een poging om gaten te schieten in de exploitatieopzet die het terrein financieel haalbaar moet maken, leverde geen succes op. Mogelijkheden om het terrein af te schieten op basis van veronderstelde effecten op de luchtkwaliteit evenmin.

Verzuimd

Wel stelt de Raad vast dat de gemeente heeft verzuimd de gevolgen te onderzoeken op de luchtkwaliteit van het verkeer op de N302 van en naar het bedrijventerrein. Dat is een omissie die onvermijdelijk moet leiden tot vernietiging van een deel van het bestemmingsplan. De rechtsgevolgen van het plan mogen echter in stand blijven. Er ligt inmiddels heet van de naald een TNO-rapport waaruit alsnog blijkt dat de effecten op de luchtkwaliteit binnen de formele grenzen blijven.

Reageer op dit artikel