nieuws

GroenLinks wil van Eurlings uitstel opening Betuweroute

bouwbreed Premium

GroenLinks wil dat verkeersminister Eurlings de opening van de Betuweroute uitstelt. De fractie acht de opening voor komende zaterdag niet verantwoord omdat er nog geen duidelijkheid is over de veiligheidsrisico’s van de geluidsschermen.

GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak heeft gisteren bij Eurlings aan de bel getrokken nu blijkt dat de burgemeesters van de gemeenten langs de goederenspoorlijn nog altijd wachten op de uitkomst van een TNO-onderzoek naar de veiligheidsrisico’s van de geluidsschermen. Het onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de schermen in het geval van een calamiteit belemmerend werken voor de hulpdiensten, zoals de brandweer.
Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail bevestigde gisteren dat de TNO-rapportage pas over een maand wordt verwacht. Volgens haar is er echter geen sprake van een veiligheidsprobleem.
Het is niet waarschijnlijk dat GroenLinks zijn zin krijgt. Het programma voor de feestelijke in gebruikname van de Betuweroute in Barendrecht ligt al geruime tijd klaar.
In Zevenaar willen B en W Fugro en TNO Bouw laten onderzoeken of de bouw van de tunnelbak van de Betuwelijn mogelijk beschadigingen heeft veroorzaakt aan 200 woningen. In een eerder onderzoek van Fugro naar het verzakken van de woningen is de aanleg van de Betuwelijn als oorzaak buiten beschouwing gebleven. Hierover heerst nu onvrede. Het verzakken van de huizen werd toegeschreven aan inklinking van de bodem.
Op pagina 3:
Vorstelijke openingsceremonie verguisde Betuweroute.

Reageer op dit artikel