nieuws

Geluidsdruk voor snelwegen moet omlaag

bouwbreed Premium

De geluidsdruk voor bewoners langs drukke wegen en spoorlijnen moet omlaag van de Europese Unie. Infrabeheerders moeten aan de slag op een groot aantal plaatsen waar de nieuwe limiet van 65 decibel voor omgevingslawaai wordt overschreden. Waar, moeten ze eerst zelf in kaart brengen.

De provincie Utrecht meldt als eerste trots dat ze de geluidsbelastingkaarten gereed heeft voor die provinciale wegen waarover meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar rijden. Keurig op tijd, de officiële deadline ligt op 30 juni.
Deze ronde, gericht op de drukste wegen, vormt de eerste stap; in een tweede fase komen meer routes aan bod. Voor 30 juni moeten ook alle andere provincies, evenals ProRail, Rijkswaterstaat en de zes grootste stedelijke agglomeraties van Nederland hun geluidsbelastingkaart voor hun belangrijke verbindingen klaar hebben.
Alleen al langs de drukke provinciale wegen van Utrecht moeten volgens de EU-normen maatregelen worden genomen ten behoeve van 175 woningen. Dankzij het provinciebestuur zal het werkelijke aantal woningen nog hoger uitvallen. Want dat wil een eigen grens stellen van 63 decibel; nog eens 3 decibel lager dus. Daarover wordt op korte termijn nadere besluitvorming verwacht.
Om het lawaai te verminderen laat de provincie Utrecht nog deze zomer stil asfalt aanbrengen op de N199 (Bunschoten-Amersfoort). Dat blijkt in het onderzoeksverslag een hot spot waar 39 woningen boven de EU-grens zitten. Voor de rest wordt aan de hand van de geluidbelastingkaart nog een actieplan gemaakt.

Geluisdwallen

Stil asfalt is een optie. Maar wat de beste aanpak is, wil de provincie per geval bekijken, in nauw overleg met de bewoners. Geluidswallen zijn een andere vertrouwde maatregel om geluidhinder te verminderen. De Europse richtlijn maakt wegbeheerders duidelijk waar ze aan toe zijn. Het gaat nu om de eerste zogeheten tranche, die is gericht op wegen met meer dan 6 miljoen voertuigen, spoorlijnen met meer dan 60.000 treinen en burgerluchthavens met meer dan 50.000 vliegbewegingen. Als de belastingkaarten daarvoor zijn opgesteld, moeten actieplannen worden gemaakt, die in mei volgend jaar gereed dienen te zijn.
Het ministerie van VROM rekent erop dat iedereen de tijdslimiet van 30 juni haalt. “We hebben nog geen verzoeken om uitstel binnen”, verklaart woordvoerder Jan-Jaap Eikelboom desgevraagd.
Voor de tweede tranche ligt het accent op kleinere agglomeraties, vanaf 100.000 inwoners, wegen vanaf 3 miljoen voertuigen, spoorlijnen vanaf 30.000 treinen en burgervliegvelden vanaf 50.000 vliegbewegingen. De herrie daar moet in kaart zijn gebracht in 2012; de plannen om er wat aan te doen worden vervolgens in 2013 worden verwacht.

Reageer op dit artikel