nieuws

Friese corporatie piekt in 2007 met nieuwbouw

bouwbreed

Woningbouwcorporaties in Noord-Friesland bouwen dit jaar meer dan tweeduizend woningen. Daarmee ligt de geplande productie van de sociale huisvesters in het gebied ruim twee keer zo hoog dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

De geplande productie voor 2007 ligt niet alleen ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk hoger. Ook in vergelijking met de komende drie jaar is het volume aanzienlijk. Voor 2008 staan 683 woningen op de planning, in 2009 zijn dat er 622 en in 2010 hebben de sociale huisvesters plannen voor 483 woningen. Het totale nieuwbouwprogramma in de regio, die ligt tussen Harlingen en de provinciegrens met Groningen, voor de periode 2006-210 beslaat ruim 6000 woningen.
Het sloopprogramma van de corporaties in Noord-Friesland neemt dit jaar een grote vlucht. Gingen er in 2006 nog 173 woningen tegen de vlakte, dit jaar moeten dat er 500 worden. Volgend jaar valt het sloopprogramma in het gebied terug naar 346 om zich op dat niveau tot en met 2010 te handhaven. Jaarlijks verkopen de corporaties gedurende de periode tot en met 2010 zo’n driehonderd woningen.
Het sloop-, verkoop- en nieuwbouwprogramma laat het woningbezit van de corporaties in het gebied met 3,5 procent stijgen. Het bezit van de sociale huisvesters groeit daarmee van 37.574 woningen naar 38.900.

Budget

De corporaties geven gemiddeld per nieuwe huurwoning 140.000 euro uit. Het investeringsbudget voor de periode 2006-2010 komt daarmee uit op 747 miljoen euro. In 2007 hebben de corporaties 315 miljoen euro op de plank liggen voor de uitbreiding en vervanging van hun bezit. Volgend jaar zakt de geraamde investering naar iets boven de 100 miljoen euro en blijft daar hangen.
Koopwoningen zijn de komende jaren goed voor een budget van 173 miljoen euro. Het programma begint dit jaar met een begrote investering van bijna 50 miljoen euro. Om daarna terug te vallen naar jaarlijks zo’n 30 miljoen euro.
In de regio zijn 16 corporaties actief. Corporatieholding Friesland is met ruim 9000 woningen op afstand de marktleider. Het gebied telt ruim 37.000 corporatiewoningen. De marktleider is daarmee goed voor een kwart van het totale bezit.
Nieuw Wonen Friesland is met 8000 woningen de nummer twee in Noord-Friesland. Nummer drie is met ruim 4000 woningen de helft zo klein. In het zuiden van het gebeid is Woningcorporatie Dongeradeel met iets minder dan 4000 woningen goed voor een vierde plaats.

Reageer op dit artikel