nieuws

FNV Bouw tevreden over resultaat participatietop

bouwbreed

Kabinet, werkgeversorganisaties, vakbonden en gemeenten hebben op de participatietop een akkoord bereikt over maatregelen om 200.000 langdurig werklozen aan een baan te helpen. FNV Bouw is tevreden.Volgens voorzitter Dick van Haaster van de bouwbond kan de uitkomst positieve gevolgen hebben voor werklozen in de bouw. “Ook in onze sectoren staan nog te veel mensen aan de kant. Deze afspraken bieden hen kansen op werk”, zegt Van Haaster. Hij is blij dat er geen afspraken zijn gemaakt over een versoepeling van het ontslagrecht. Volgens de FNV Bouw-voorman hebben ontslagregels geen betekenis voor het verbeteren van de arbeidsparticipatie. “Aanpassing van het ontslagrecht is in dit opzicht overbodig”, aldus Van Haaster.De vakbondsman ziet overigens wel aanleiding om op punten de ontslagregels aan te passen. “Voor flexwerkers kan het ontslagrecht worden verbeterd. Hetzelfde geldt voor mensen die nu zonder enige vergoeding aan de kant gezet worden.”Volgens Van Haaster zou het ook goed zijn als werkgevers meer in de opleiding van werknemers gaan investeren. “Dat maakt hen beter inzetbaar, ook na een beëindiging van het dienstverband.” De voorzitter van FNV Bouw wacht voorstellen van het kabinet over aanpassing van het ontslagrecht af. “Wij zullen die dan beoordelen op onze wensen.”Op de participatietop is onder meer afgesproken dat gemeenten hun budgetten voor de bijstand ook mogen inzetten om banen te subsidiëren. Verder trekt het kabinet geld uit voor loonkostensubsidies voor mensen die al langer in de ww zitten. Om meer vrouwen aan het werk te krijgen, wordt de taskforce Deeltijd Plus in het leven geroepen.Over allochtonen is afgesproken dat werkgevers en bonden campagne gaan voeren om vooroordelen tegen te gaan. Ook komen er meer leer-werktrajecten en wordt het inburgeringsprogramma uitgebreid. Tot genoegen van Van Haaster wordt ook geïnvesteerd in de oudere werknemer, zodat zij langer kunnen blijven werken. “Er komt extra geld beschikbaar voor scholing en begeleiding naar werk voor 55-plussers. Deze mensen zijn voor bedrijven net zo waardevol als hun jongere collega’s.”Premier Balkenende en minister Donner (Sociale Zaken) reageerde verheugd op het akkoord.

Allochtonen

Reageer op dit artikel