nieuws

Enschede: digitaal bestemmingsplan

bouwbreed Premium

De gemeente Enschede stelt sinds kort haar bestemmingsplannen interactief beschikbaar voor burgers en professionals uit de bouwsector. Gebruikers kunnen interactief aan de slag met zowel geldende als in procedure zijnde bestemmingsplan op de website.

Het Geografisch Informatiesysteem Enschede (GIE) koppelt geografische kaarten aan administratieve gegevens van het bestemmingsplan. Wie vanachter de computer een bestemmingsplan wil inzien krijgt eerst een kaart van Enschede waarop alle plannen gearceerd zijn. Via de muis kan de gebruiker op een bepaalde bestemming ‘inzoomen’.
Vervolgens krijgt men de naam van het bestemmingsplan te zien met voorschriften, een toelichting op het plan door de gemeente, een geografische kaart en de verschillende bestemmingen die op de locatie aanwezig zijn, zoals wonen, werken of recreëren.
Alle kadastrale gegevens per perceel kunnen worden getoond. Zodoende kan men bekijken welke ruimtelijke mogelijkheden er op een bepaalde locatie zijn en welke ontwikkelingen er te verwachten zijn.
Nog voor het einde van dit jaar wordt de Welstandsnota in het digitale bestemmingsplan geïntegreerd. Daardoor wordt bij nieuw- of verbouw direct duidelijk welke eisen de gemeente stelt aan oppervlak, hoogte en materiaalgebruik. Ook wordt het dit jaar mogelijk om online een zienswijze in te dienen tegen bestemmingsplannen.

Kaart

Het GIE wordt uitgebreid met een archeologische kaart, lucht -en panoramafoto’s en een overzicht van beschikbare bedrijfsruimte. In de toekomst kan online vanuit het bestemmingsplan een bouwvergunning worden aangevraagd. Tot dusver is het alleen mogelijk via de Internet Explorer browers het GIE-systeem binnen te komen, maar de gemeente werkt aan een bredere applicatie.
Negentig procent van alle bestemmingsplannen in het stedelijk gebied zijn in het GIE opgenomen.

Reageer op dit artikel