nieuws

Energieprestatienorm fiks aangescherpt

bouwbreed

Het kabinet wil de energieprestatienorm voor woningen in 2011 aanscherpen van 0,8 naar 0,6. In 2015 moet de epc verder omlaag naar 0,4. Voor utiliteitsgebouwen komt er een vergelijkbare aanscherping.

Dat heeft het ministerie van VROM bekendgemaakt in aanvulling op het donderdag gepresenteerde beleidsprogramma van het kabinet. In dit beleidsprogramma bevestigt het kabinet de doelstelling uit het regeerakkoord dat het energieverbruik jaarlijks met 2 procent moet dalen.
Minister Cramer (VROM) wil rond Prinsjesdag uit de doeken doen hoe ze die besparing precies wil halen. De minister is in gesprek met de corporatiesector en de marktpartijen over energiebesparende maatregelen in de bestaande woningvoorraad. Volgens het departement zitten de onderhandelingen in de afrondende fase en wordt binnen enkele weken duidelijk welke maatregelen er op dat punt worden genomen. Behalve de geleidelijke verbanning van de gloeilamp gaat het vooral om een verbetering van de isolatie in de woningen en zuiniger apparatuur.

Ternauwernood

Enkele weken geleden liet minister Cramer al weten dat het kabinet zinspeelde op een nieuwe aanscherping van de epc. De energieprestatienorm voor woningbouw werd vorige zomer verlaagd van 1,0 naar 0,8. Toenmalig minister Dekker loodste deze strengere norm ternauwernood door de Tweede Kamer. Op de aanscherping kwam veel kritiek van bouwers en ontwikkelaars die betoogden dat de woningprijzen fors omhoog zouden gaan. Ook de grote steden kwamen in het geweer vanwege de problemen die de nieuwe norm zou opleveren voor de nieuwbouw in binnenstedelijk gebied.
Na het aantreden van het nieuwe kabinet kwam de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen (Neprom) met een oproep om de epc-methodiek overboord te gooien. De ontwikkelaars vinden dat het sys­teem zijn beste tijd heeft gehad en niets meer zegt over het feitelijke energieverbruik in een woning.
De Neprom deed het voorstel aan minister Cramer om samen een alternatief voor de epc-methodiek uit te werken, maar ontving daarop geen enkele reactie. Neprom-directeur Jan Fokkema is “ontzettend ontevreden” dat het kabinet nu kiest voor nieuwe aanscherping van de epc. “Wij hebben zelf ook heel hoge ambities voor een forse energiebesparing. Maar doe dit niet vanuit een ivoren toren met een verouderd instrument dat een hoog symbolisch gehalte heeft.”

Reageer op dit artikel