nieuws

Energiecentrale van verzorgingshuis draait op afgewerkt frituurvet

bouwbreed Premium

Na vijf jaar experimenteren was Lammerink Installatiegroep van plan het bijltje er bij neer te gooien. Het idee voor de centrale van een warmtekrachtkoppeling bij een verzorgingshuis in Denekamp was op een dood spoor beland. Bij zijn zoektocht naar een alternatieve brandstof voor gas stuitte projectleider Gerrit Eppink steeds op financiële (accijnsheffing op reguliere brandstoffen) en procedurele hindernissen. Totdat op een zonnige dag in zijn achtertuin Eppink Eureka vond. Afgewerkt frituurvet.

Jawel, nog voor de bouwvak wordt het verzorgingshuis St. Lucia in Denekamp verwarmd door een op frituurvet draaiende wkk-energiecentrale. Een vreemd idee: nadat patat, frikadellen en kroketten erin zijn gebakken, wordt het afgewerkte vet gebruikt als brandstof voor de verwarming en elektriciteit in gebouwen. Het gaat hier echter om een goedkope en milieuvriendelijke oplossing. Op afgewerkt frituurvet (biomassa) rust geen accijns, in tegenstelling tot bijvoorbeeld allerlei plantaardige oliën, zoals koolzaad. Bovendien is de uitstoot van CO 2 met verbranding van frituurvet minimaal.
Hoe kwam Eppink erop, is de hamvraag. “Tja, gewoon een spontaan idee. We waren aan het frituren in onze tuin. Ik denk, waarom niet?” Gas en rode diesel waren vanwege de stijgende prijzen geen optie meer voor Lammerink Installatiegroep. “Het gebruik van een warmtekrachtkoppeling is daardoor niet rendabel. De hoge gasrekening was een groot probleem voor dit verzorgingshuis”, zeggen Eppink en directeur Erik Lammerink die verontwaardigd hun wenkbrauwen fronsen als het overheidsbeleid ter sprake komt. “Het is krom dat de overheid accijns heft op het gebruik van plantaardige brandstoffen. De overheid predikt innovatieve energiezuinige concepten, maar die worden om zeep geholpen door dergelijke maatregelen”. Gelukkig vond Eppink de maas in het net. Hoeveel goedkoper de energierekening van de bewoners straks gaat uitvallen, is overigens nog onduidelijk.

Stollen

Uiteraard kwamen er allerlei technische problemen om de hoek kijken bij het ontwerp van de energiecentrale. Afgewerkt frituurvet heeft de neiging te gaan stollen. “Dus moesten we een oplossing verzinnen om het vet vloeibaar te houden. De restanten van dierlijke vetten gaan een reactie aan met de carterolie van de verbrandingsmotor. Daardoor ontstaat ernstige schade.” Met een geheimzinnige grijns houdt hij zich verder stil: “Hoe we de vetten vloeibaar houden is het geheim van de smid. We halen de dierlijke vetten er in elk geval niet uit”. Het vet wordt met een normale brandstofpomp onder een temperatuur van 80 graden in de motor gebracht. De vetten zijn opgeslagen in opslagtanks die vroeger als melkopslag dienden op een melkveebedrijf.
De energiecentrale in de parkeerkelder onder het nieuwe verzorgingshuis St. Lucia kan maximaal 1 megawatt opwekken. De nominale capaciteit van 70 procent wordt benut. “Dat doen we om de levensduur van de centrale zo veel mogelijk te verlengen. Er is geen ervaringen met slijtage van highspeedmotoren die op frituurvet draaien. Bij uitval is er echter geen reden tot paniek, want het systeem ‘hangt’ aan het reguliere stroomnet.”

60.000 liter frituurvet

In de parkeerkelder van het St. Lucia verzorgingshuis staan veertien wkk’s in cascadeopstelling. Via een leidingennet aan het plafond wordt het frituurvet vanuit de opslagtanks naar de installaties verpompt. Zestigduizend liter vet is er opgeslagen. Het frituurvet wordt via een vulleiding in de tanks geleid onder een temperatuur van 30 à 40 graden. Volgens Eppink ontbrandt frituurvet vanzelf in de verbrandingsmotor.
De energiecentrale levert stroom en levert aan zestig appartementen in het verzorgingshuis en een wooncomplex met 32 appartementen. Als er tijdens de daluren restwarmte overblijft, wordt deze getransporteerd naar aangrenzende gebouwen, waaronder het gemeentehuis, de kerk, een appartementencomplex en mogelijk ook het zwembad.
Eppink erkent dat de opgewekte energie in de centrale tekortschiet tijdens de piekuren. Dan wordt er energie bijgetankt vanuit het elektriciteitsnet. De energieleveranciers zijn hiermee akkoord gegaan, mits dezelfde hoeveelheid energie ook weer wordt geretourneerd aan het net. Met de restwarmte in de zomermaanden wordt een absorptiekoelsysteem in bedrijf gehouden. Dit systeem levert koeling aan de appartementen van St. Lucia.

Reageer op dit artikel