nieuws

Effect geluidsscherm in de praktijk getest

bouwbreed Premium

Geluidsschermen dragen bij aan een schonere en betere leefomgeving. Langs de A28 bij Putten is een testlocatie ingebruikgesteld die antwoord moet geven op de vraag wat hun daadwerkelijke effect is op de luchtkwaliteit langs snelwegen. De eerste meetresultaten worden dit najaar verwacht.

Drs. F.J.P. Heuer, projectdirecteur Kennis en Innovatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, en wethouder N. Gerritsen openden gisteren met het in werking stellen van de meetapparatuur de ‘Proeftuin Schermen’ in Putten.
Uit literatuur- en windtunnelonderzoek blijkt dat geluidsschermen een positief effect hebben op de concentratie fijn stof en stikstofdioxide. De 2 miljoen euro kostende testlocatie werd binnen een half jaar uit de grond gestampt in het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL), een samenwerkingsproject van de ministeries Verkeer en Waterstaat en VROM. Dit programma moet leiden tot innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen.
De proeftuin is ingericht met drie schermen met meetapparatuur. Naast een glazen referentiescherm staan er twee wisselschermen: een met een afwijkende hoogte (7 meter) die meer duidelijkheid moet geven over de invloed van de hoogte van het scherm en een speciaal door Durisol ontwikkeld scherm van een nieuw type houtvezelbeton. Deze ‘koploper’ absorbeert niet alleen geluid, maar komt ook de luchtkwaliteit ten goede. Durisol-directeur Arno Veldhoen: “De open structuur van ons materiaal is geschikt voor het opvangen van fijn stof. In welke mate zal hier duidelijk moeten worden. Wij hebben een toeslagstof toegepast met het effect dat zowel NO als NO 2 wordt afgebroken. Binnenkort brengen we hier nog een speciale door Sigma Coatings ontwikkelde verf op aan die deze werking moet vergroten.” Dit jaar worden in de proeftuin vier innovatieve geluidsschermen getest.

Meetpunten

De metingen worden uitgevoerd met dertien meetopstellingen. Er zijn drie meetpunten per meetvak die op respectievelijk 5, 10 en 30 meter achter de schermen komen te staan, op 1,5 meter boven maaiveld. Op elk meetpunt wordt continu de concentraties fijnstof en stikstofdioxide geregistreerd. De metingen worden uitgevoerd door M+P.
Met de opening van de testlocatie werd tevens een prijsvraag gelanceerd om de markt uit te dagen ideeën en oplossingen aan te dragen. Marktpartijen kunnen tot 3 augustus mogelijke oplossingen insturen. De prijsvraag moet vier nieuwe geluidsschermen opleveren die de komende anderhalf jaar op deze locatie op ware grootte worden gebouwd en beproefd. Het gaat om schermen met een modulaire opbouw 102 meter lang en 4 meter hoog. De winnende inzendingen worden 1 november bekendgemaakt. Ruud Nijland, programmamanager IPL: “Het voldoen aan de normen van luchtkwaliteit is een pittige opgave. De daadwerkelijke effecten van maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren zijn vooralsnog inschattingen. Deze prijsvraag biedt ondernemers de mogelijkheid innovatieve ideeën en oplossingen aan te dragen die in de praktijk worden getest.” Wanneer de werking is bewezen, kunnen ze op probleemlocaties in Nederland worden geplaatst.
De testlocatie is overigens tijdelijk, tot eind 2008, in gebruik.

Reageer op dit artikel