nieuws

De Rijnhaven moet met zijn tijd mee

bouwbreed

De Rijnhaven, het grootste en oudste bedrijventerrein van Alphen aan den Rijn, krijgt de komende jaren een grondige opknapbeurt. Er moet ruimte komen voor nieuwe, arbeidsintensievere bedrijven. Ook dienen er rond de 600 woningen bij te komen.

“Het sterke punt van het Rijnhavengebied is de goede bereikbaarheid”, zegt wethouder R.J. Blom. “Over land via de N11, over het water via de Oude Rijn en het is gelegen aan de spoorlijn. Maar het bedrijventerrein begint te verouderen en dan bestaat de kans dat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. We hebben de afgelopen jaren al 2 miljoen euro uitgetrokken voor de revitalisering, maar dat bleek onvoldoende.”
Hij benadrukt dat de Rijnhaven niet zozeer is verpauperd, maar wel verouderd. “En daarom moeten we ingrijpen voor het te laat is. We hanteren de filosofie, dat we beter dit bestaande terrein kunnen herstructureren dan elders in de gemeente een nieuw terrein aan te leggen”.

Ondernemers

De herstructurering kost tientallen miljoenen euro. Dat moet worden gedekt door bijdragen van gemeente, Rijk, provincie en Europa. Maar de belangrijkste bijdragen zullen van de ondernemers ter plekke moeten komen. Wethouder Blom heeft goede hoop dat het gaat lukken.
“We moeten de ondernemers, die zijn verenigd in een zeer actieve club, overtuigen van de noodzaak. Trouwens, ze zien het zelf ook wel. Het is de bedoeling de wensen te inventariseren. Dat is mogelijk een zaak van lange adem. Voor we klaar zijn, zijn we tien tot vijftien jaar verder. Het Masterplan is goed ontvangen en unaniem door de raad aangenomen”.

Modern

Alphen aan den Rijn heeft de ambitie het verouderde Rijnhaven-gebied met relatief veel milieuhinderlijke bedrijven te herscheppen in een modern gemengd bedrijventerrein. Met als doel de ruimte beter te benutten en arbeidsintensiever te gebruiken.
Daarnaast komt er aan de oostkant van het gebied, tussen de zuidtak van de Rijnhaven en vogelpark Avifauna, ruimte voor een gemengd gebied met kleinschalige en middelgrote bedrijven en hoogstedelijke woningbouw met vier- tot zeshonderd woningen met een dichtheid van 45 tot 60 per hectare. Die bebouwing is voorlopig aan het water geschetst.
“We willen parkmanagement van de grond trekken”, aldus Blom. ” We hebben goede ervaringen op bedrijventerrein Schans II. Maar ook dit moeten de ondernemers zelf trekken. Wij kunnen en zullen ondersteunen en stimuleren. Ik denk dan aan zaken die de ondernemers gezamenlijk kunnen doen als beveiliging van het terrein, parkeerbeheer, klein onderhoud van private kavels, eventueel het gezamenlijk inkopen van energie en afvalbeheer, maar ook aan beeldkwaliteitsbeheer en onderhoud van de openbare ruimte die wij als gemeente voor onze rekening moeten nemen. Het Rijnhaven-gebied moet weer een aantrekkelijk en ook milieuvriendelijk en duurzaam bedrijventerrein worden”.

Rijnhaven

De Rijnhaven is het oudste bedrijventerrein van Alphen aan den Rijn en stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het gebied is zo’n 100 hectare groot en ligt, globaal tussen de spoorlijn naar Leiden en de Oude Rijn. Op het bedrijventerrein zijn ongeveer 180 bedrijven gevestigd en er werken zo’n 3200 mensen. Bijna 14 hectare wordt ingenomen door bedrijven van de horecafamilie Van der Valk, die er behalve een hotel-restaurant ook het vogelpark Avifauna, een rederij voor rondvaarten over de Westeinder Plassen met eigen scheepswerf en een autobusgarage bezit.

Reageer op dit artikel