nieuws

Confederatie Bouw maakt zich zorgen om kentering in Belgische sector

bouwbreed

De Belgische bouw heeft vorig jaar een productiegroei doorgemaakt van 7,6 procent. De sector was bovendien goed voor 9000 nieuwe banen.

Dat heeft de Belgische bouwwerkgeversorganisatie Confederatie Bouw bekendgemaakt. Met een toename van 7,6 procent deed de bouw het een stuk beter dan de gehele economie in België. Die steeg vorig jaar met 3 procent.
Ondanks de goede gang van zaken in 2006 maakt de Confederatie Bouw zich zorgen. Volgens de organisatie is sprake van een kentering in de markt. Zo is duidelijk een vertraging in groei waarneembaar. Zij vreest dan ook dat het groeipotentieel van de Belgische bouw zo langzamerhand is opgeraakt.
De teruggang en in een aantal gevallen stagnatie van de bouwactiviteiten in de eerste maanden van 2007 is onder andere het gevolg van de hogere hypotheekrente en stijgende materiaalprijzen. Voor wat de infrasector betreft is de productiedaling het gevolg van een afname van de overheidsinvesteringen met 9 procent, zo zegt de Confederatie Bouw.
Toch schat de individuele aannemer, afhankelijk van zijn activiteiten of van de regio waarin hij actief is, de toekomst genuanceerder in, ook op het vlak van bijkomende werkgelegenheid. Zo is het aantal faillissementen in de bouw nog steeds groot.

Investeringsbeleid

De bijzonder goede resultaten van de bouwsector in 2006, gepaard gaande met een groot volume aan werken en een positief vertrouwen van de aannemers voor 2007, bewijzen nogmaals het cruciale belang van een aangepast investeringsbeleid van de overheden, meent de aannemersorganisatie.
Dirk Cordeel, voorzitter van de Confederatie Bouw: “Er is een nieuw investeringsbeleid vereist om het concurrentievermogen van alle bouwbedrijven op te krikken. Dat is essentieel om de welvaart en de economische groei van de Belgische economie te kunnen garanderen en België met zijn haveninfrastructuur en zijn centrale geografische ligging uit te kunnen bouwen tot het logistiek centrum van Europa.”
De Confederatie Bouw is verder van mening dat de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in België absoluut moet worden teruggedrongen. Dat kan volgens haar door meer energiebesparende investeringen. Hiervoor zijn dan ook dringend meer en hogere fiscale aftrekposten nodig alsmede een totaal vernieuwende aanpak voor de bouw van passiefhuizen en energiezuinige gebouwen.

Reageer op dit artikel