nieuws

Britten draaien pfi-programma in gezondheidszorg terug

bouwbreed

Het Britse ministerie voor volksgezondheid heeft fors geschrapt in het PFI-programma voor de gezondheidszorg. Projecten met een waarde van zes miljard euro gaan niet meer door waarmee een derde van de PFI-plannen is vervallen. Niet uitgesloten is dat de komende tijd nog meer projecten worden geschrapt.

Het ministerie heeft alle plannen voor via PFI’s te bouwen ziekenhuizen onder de loep genomen nadat bij enkele eerdere projecten forse kostenoverschrijdingen en andere problemen aan het licht kwamen.
Bovendien rijst steeds meer de vraag of een PFI-overeenkomst met een looptijd van meestal dertig jaar voldoende flexibiliteit biedt voor de snel veranderende medische technologie.
Een derde punt is dat ook de Britse overheid anders tegen gezondheidszorg aankijkt en meer patiënten buiten het ziekenhuis wil behandelen of laten herstellen.

Gehalveerd

Van de oorspronkelijke lijst zijn ziekenhuizen in Plymouth, Liverpool, Londen en Devon definitief geschrapt. Verder is op een reeks andere nieuwe voorzieningen voor in totaal honderden miljoenen geschrapt. Voor een ziekenhuis in Liverpool was oorspronkelijk meer dan een miljard uitgetrokken maar dat bedrag is nu gehalveerd. Het ministerie heeft daarnaast toegezegd de biedkosten voor de laatst afvallende partij deels te willen vergoeden.
Die kosten lopen tegenwoordig vaak in de tientallen miljoenen euro’s, wat veel bouwers en andere partijen doet besluiten om maar helemaal niet meer in te schrijven.

Reageer op dit artikel