nieuws

Bouwflex ontwikkelt eigen opleiding

bouwbreed

Bouwflex, het uitzendbureau voor bouwvakkers, heeft een systeem ontwikkeld om beginnende vaklieden op te leiden. De nieuwkomers leren vanaf de eerste dag een beroep in de praktijk. Ze gaan niet naar school. Theorieles krijgen ze alleen als dat nodig is.

Bouwflex hoopt dit jaar 150 à 200 leerlingen in dienst te nemen. Dat wil zeggen 10 procent van het totale personeelsbestand. Ze worden opgeleid door uitvoerders of ervaren bouwvakkers met een leermeesterdiploma, die in dienst zijn van het uitzendbureau.
Volgens Bouwflex kan iedere leerling voor zichzelf bepalen in welk tempo hij een vak leert. Omdat Bouwflex door Fundeon is erkend als leerbedrijf, mag het vaklieden opleiden. Wie voldoende in zijn mars heeft kan via de uitzendorganisatie de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen en een officieel diploma halen op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
De beginnende bouwvakkers krijgen een ervaringspas. Hierin wordt aangegeven wat ze in de praktijk hebben geleerd en welke cursussen en instructies ze hebben gevolgd. Loonsverhogingen zijn afhankelijk van ‘ervaringspunten’ die in dit document zijn aangetekend.

Diploma

Een diploma is minder belangrijk dan praktijkkennis, vindt personeelsmanager Simon de Smeth. “Uiteindelijk vindt de beloning van de bouwvakman plaats op grond van zijn snelheid en vaardigheden, niet vanwege het papiertje.”
Een voordeel van de opleiding is, aldus De Smeth, dat wie het niet naar zijn zin heeft in de bouw eenvoudig kan overstappen naar een andere sector. “Daarmee spelen we in op jongeren die zich niet willen binden aan een bepaalde bedrijfstak. Deze groep wil dan eens hier, dan eens daar kijken, de zogenaamde zapcultuur.” De Smeth ziet het niet als zijn taak jongeren te stimuleren een vak te leren. “Als ze dat willen, dan bieden wij ze de mogelijkheid. Maar het is hun keuze. Wij maken het voor jonge mensen mogelijk kennis te maken met de bouwpraktijk. Daarnaast bieden we aannemers de gelegenheid nieuw personeel aan te trekken. Als de sector die mensen wil behouden, dan moet de bouw daar zelf het initiatief voor nemen.”

Procedure

Het risico dat ongediplomeerden in tijden van economische malaise eerder op straat komen te staan en langduriger werkloos zijn dan geschoolde medewerkers, neemt De Smeth voor lief. “De ervaring die ze bij ons hebben opgedaan kunnen ze later eventueel via een procedure voor elders verworven competenties (evc-procedure) omzetten in een diploma.”
Bouwflex is onderdeel van uitzendbureau Randstad. Het heeft tussen 1500 en 2000 bouwvakkers in dienst. Daarmee is Bouwflex de grootste detacheerder in de bouwsector.

Reageer op dit artikel